linguatools-Logo
18 Verwendungsbeispiele

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

theocratie Theokratie 13 Gottesstaat 2 Theokratie unterstützen 1 Theokratie jedweder Art 1 Gottesstaat mit 1

Verwendungsbeispiele

theocratie Theokratie
 

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

Het is daarentegen bemoedigend dat het land geen theocratie of zelfs een permanente militaire dictatuur is geworden.
Pakistans Entwicklung ist andererseits jedoch auch ermutigend, denn das Land hat sich weder zu einer Theokratie noch zu einer permanenten Militärdiktatur entwickelt.
   Korpustyp: EU
Evenzo moeten we democratische vrijheden beschermen tegen zowel autocratie als theocratie.
Ebenso sollten wir die Verteidigung der demokratischen Freiheiten gegenüber Autokratie und Theokratie unterstützen.
   Korpustyp: EU
Theocratie
Theokratie
   Korpustyp: Wikipedia
Bovendien kan de nauwelijks verhulde politieke steun aan Iran de inspanningen van de EU om de islamistische theocratie in Teheran te beletten een atoombom te produceren mogelijk doorkruisen, en dat is bijzonder betreurenswaardig.
Des Weiteren könnte die kaum getarnte politische Unterstützung der Türkei für den Iran die Bemühungen der EU behindern, die islamistische Theokratie in Teheran vom Bau einer Atombombe abzuhalten, und das ist zutiefst bedauerlich.
   Korpustyp: EU
Dertig jaar theocratie, dertig jaar systematische vernietiging van het menselijke, zijn niet voldoende geweest om de herinnering uit te wissen die in het hart van ieder van ons aanwezig is.
Dreißig Jahre Theokratie, dreißig Jahre systematische, menschliche Zerstörung waren nicht genug, um die Erinnerung zu erlöschen, die in den Herzen von uns allen existiert.
   Korpustyp: EU
Zelfs ten tijde van de regering van Bakhtiar stonden we aan de verkeerde kant, en hebben we de Iranese theocratie alle wapens geleverd om de strijd te winnen.
Des Weiteren möchte ich anmerken, dass wir bis zum allerletzten Moment, sogar unter der Bakhtiar-Regierung, auf der falschen Seite waren und dass wir der iranischen Theokratie all die Waffen gaben, um ihr bei ihrem Sieg zu helfen.
   Korpustyp: EU
Uit het handvast van Hamas blijkt dat ze streeft naar een wereldwijde, waarbij ook zelfmoordterroristen ingezet dienen te worden, om te komen tot een alomvattende theocratie en een wereldomspannend islamitisch kalifaat.
In ihrer Charta heißt es sogar, sie sei dem weltweiten Dschihad verpflichtet, was den Einsatz von Selbstmordattentätern und die generelle Errichtung einer Theokratie und eines islamischen Zölibats einschließen würde.
   Korpustyp: EU
Ik ben geen bewonderaar van de traditionele theocratie in het oude Tibet van voor 1951, dat zich in de praktijk tijdelijk had kunnen onttrekken aan het gezag van het langdurig door oorlogen verscheurde China.
Ich bin kein Bewunderer der traditionellen Theokratie des alten Tibet vor 1951, der es zeitweilig gelang, sich der Autorität eines Chinas praktisch zu verweigern, das über eine lange Zeit von Krieg heimgesucht wurde.
   Korpustyp: EU
Hoewel het waar is dat Iran een theocratie is waar het fundamentalisme net doet alsof het een machtsplan in de naam van God heeft opgesteld, hebben we deze dagen ook mensen gezien die de straat opgingen terwijl ze "God is groot” riepen.
Während es jedoch stimmt, dass der Iran eine Theokratie ist, in welcher mit dem Fundamentalismus die Macht ausgeübt wird, indem behauptet wird, dass dies im Namen Gottes geschieht, haben wir in den vergangenen Tagen auch Menschen gesehen, die auf die Straße gehen und tatsächlich rufen "Gott ist groß".
   Korpustyp: EU
Binnen de islam zijn er inderdaad verstandige mensen die willen dat er een einde komt aan de sharia die, zoals mijn voortreffelijke collega, mevrouw Seillier, ook al zei, momenteel voor een theocratie staat die zeker niet aangepast is aan de moderne wereld.
Zwar gibt es im Islam vernünftig denkende Menschen, deren Wunsch es wäre, daß die Scharia abgeschafft werden kann, die - wie meine hervorragende Kollegin, Frau Seillier, sagte - heute eine Theokratie darstellt, die der modernen Welt zumindest nicht mehr angemessen ist.
   Korpustyp: EU

1 weitere Verwendungsbeispiele mit "theocratie"

17 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Niederländische Sätze

Deutsche Sätze

We hebben jaren lang geklaagd dat we moesten kiezen tussen een dictatuur en een theocratie.
Wir haben Jahre mit Jammern zugebracht, als wir nur zwischen Diktaturen und Theokratien wählen konnten.
   Korpustyp: EU