Deutsch-Schwedisch-Wörterbuch

 
Schwedisch Deutsch
rörelse Bewegung
rörelseidkare Betreiber
rörelse Betrieb
rörelseteknik Körpertechnik
rörelsemängdsmoment Drehimpuls
rörelse Geschäft

Zufällige Übersetzungen
al fresco-måleri Freskomalerei
märkvärdig
merkwürdig
halsa
halsen
häråt hierhin


Impressum