50 deutsch-tschechische Redewendungen und Sprichwörter

DeutschTschechisch
alle Wege führen nach Romvšechny cesty vedou do Říma
Aller guten Dinge sind dreiDo třetice všeho dobrého
Alte Liebe rostet nichtstará láska nerezaví
Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem DachLepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm Jablko nepadá daleko od stromu
Der frühe Vogel fängt den Wurmranní ptáče dál doskáče
Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne
Der Zweck heiligt die Mittelúčel světí prostředky
Die Würfel sind gefallenkostky jsou vrženy
eine Hand wäscht die andereruka ruku myje
Eine Schwalbe macht noch keinen SommerJedna vlaštovka jaro nedělá
einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins MaulDarovanému koni na zuby nehleď
Ende gut, alles gutKonec dobrý, všechno dobré
Es ist nicht alles Gold, was glänztNení všecko zlato, co se třpytí
es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wirdNic se nejí tak horké, jak se to uvaří
Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebensS hloupostí i bohové bojují marně
Hunde, die bellen, beißen nichtpes, který štěká, nekouše
Jeder ist seines Glückes SchmiedKaždý svého štěstí strůjcem.
Lügen haben kurze BeineLež má krátké nohy
Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß istKuj železo, dokud je žhavé
Morgenstund hat Gold im MundRanní ptáče dál doskáče
Reden ist Silber, Schweigen ist GoldMluviti stříbro, mlčeti zlato
Stille Wasser sind tiefTichá voda břehy bere
Unter den Blinden ist der Einäugige KönigMezi slepými (je) jednooký králem
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgenCo můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra
Wer Wind sät, wird Sturm erntenKdo seje vítr, sklízí bouři
Wer zuerst kommt, mahlt zuerstKdo dřív přijde, ten dřív mele
Wie gewonnen, so zerronnenJak nabyl, tak pozbyl
Zeit ist GeldČas jsou peníze
Kein Meister ist vom Himmel gefallen.Žádný učený z nebe nespadl.
Übung macht den Meister Cvičení/cvik dělá mistra.
Dem Mutigen winkt das GlückOdvážnému štěstí přeje.
Wie die Saat, so die Ernte. Jak zaseješ, tak sklidíš.
Hunger ist der beste Koch. Hlad je nejlepší kuchař.
Der Schein trügt. Zdání klame.
Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.
Kleider machen Leute. Šaty dělají člověka.
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Nechval dne před večerem.
Man muss das Glück beim Schopfe packen. Štěstí se musí uchopit za pačesy.
Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu. Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Risk je zisk.
Rom ist nicht an einem Tag gebaut worden. Všechno chce svůj čas.
Aus den Augen, aus dem Sinne. Sejde z očí, sejde z mysli.
Gleich und gleich gesellt sich gern. Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Nechval dne před večerem.
Wie man sich bettet, so liegt man. Jak si kdo ustele, tak si lehne.
Gottes Muehlen mahlen langsam, aber stetigBoží mlýny melou pomalu, ale jistě.
Was Haenschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.Co se v mládí naučíš, ke stáru jako když najdeš.
Durch Fehler lernt man.Chybami se člověk učí.
Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Weitere Tschechisch-Links: Wörterbuch Deutsch-Tschechisch Text-Übersetzer Deutsch-Tschechisch Text-Übersetzer Tschechisch-Deutsch