linguatools-Logo
539 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[VERB]
anschauen podívat se na 607

Verwendungsbeispiele

anschauen podívat se
 

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Jeder Mitgliedstaat der EU muss sich seine eigenen öffentlichen Ausgaben und seine eigene Steuerpolitik anschauen und realistische Programme zur Belebung unserer Volkswirtschaften entwickeln.
Každý členský stát EU se musí podívat se na své veřejné výdaje a daňové politiky a vytvořit realistické programy k oživení naší ekonomiky.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Aber schauen Sie sich doch dann einmal die Mitgliedstaaten an, die derzeit wirklich in Schwierigkeiten stecken.
Podívejte se však na ty členské státy, které mají dnes opravdu problémy.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Schauen wir uns den Zinssatz der deutschen Bundesanleihe an.
Podívejme se na úrokové sazby německých dluhopisů.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Schauen wir uns einige wirtschaftliche Eckdaten näher an.
Podívejme se na některé ekonomické ukazatele.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Aber schau mich an!
Ale podívej se na mě!
   Korpustyp: Literatur
Frau Präsidentin, wenn Sie wissen wollen, wie schwer es die Landwirte haben, dann brauchen Sie sich nur einmal den von der Regierung des Vereinigten Königreiches modifizierten Schwellenwert für Niedrigeinkommen anzuschauen.
Paní předsedající, pokud chcete vědět, jak těžké to mají zemědělci, podívejte se na upravenou hranici nízkého příjmu podle vlády Spojeného království.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Ich sage Ihnen nur, lieber Kollege Farrage, schauen Sie sich die Arbeitslosenzahlen an, schauen Sie sich den wirtschaftlichen Niedergang Ihres Landes an, das sich auf Finanzmarktprodukte konzentriert hat!
Řeknu vám jen toto, pane Faragei: podívejte se na statistiky nezaměstnanosti a hospodářský úpadek své země, která se soustředila na produkty finančního trhu.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Wenn nun aber die EU-2020-Strategie mit einem kommunistischen Fünfjahresplan verglichen wird, dann muss man diesen Leuten raten: Bitte schauen Sie sich ein Lehrbuch über Wirtschaftspolitik an, lesen Sie die Geschichte, dann werden Sie die Unterschiede erkennen!
Je-li však strategie EU 2020 nyní srovnávána s komunistickým pětiletým plánem, je třeba těmto lidem říci, aby se podívali na hospodářskou politiku v učebnici a přečetli si její historii. Pak zjistí rozdíly.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
In Dänemark gibt es das Sprichwort, dass derjenige, der im Glashaus sitzt, nicht mit Steinen werfen sollte, und deshalb sollte man sich vielleicht einmal anschauen, wie die EU aus dem Blickwinkel Belarus' aussieht.
V Dánsku máme přísloví, že ten, kdo žije ve skleníku, by neměl házet kamením, a proto možná stojí za to podívat se, jak vypadá EU z hlediska Běloruska.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Die Täter haben mit den Handys ihrer Opfer deren ahnungslose Freunde und Verwandte angerufen, um ihnen mitzuteilen: "Wir haben alle umgebracht, kommt und schaut es euch an."
Pachatelé pak použili mobilní telefony svých obětí k tomu, aby zavolali jejich nic netušícím přátelům a příbuzným a řekli jim: "Všechny jsme zabili, přijďte se podívat".
   Korpustyp: Parlamentsdebatte

100 weitere Verwendungsbeispiele mit anschauen

440 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

- Das, was alle anschauen.
- Na totéž, co všichni.
   Korpustyp: Untertitel
Das, was alle anschauen.
Na totéž, co všichni ostatní.
   Korpustyp: Untertitel
Anschauen, aber nicht anfassen.
Koukání.... žádné sahání.
   Korpustyp: Untertitel
Lass dich mal anschauen.
Ať si tě můžu prohlídnout.
   Korpustyp: Untertitel
- Wir werden nichts anschauen.
- Pokusíme se nic nezničit.
   Korpustyp: Untertitel
- Lass das mal anschauen.
- Běž se nechat ošetřit.
   Korpustyp: Untertitel
Patty, lass dich anschauen.
Patty, tobě to sluší.
   Korpustyp: Untertitel
- Lass dich anschauen!
- Ukaž se mi. - Pojď sem.
   Korpustyp: Untertitel
Ich werde Armapocalypse anschauen.
Jdu se mrknout na Armapocalypsu.
   Korpustyp: Untertitel
Komm, lass dich anschauen!
Ukaž, ať si tě prohlédnu.
   Korpustyp: Untertitel
Lass mich dich anschauen.
Chci si vás pořádně prohlídnout.
   Korpustyp: Untertitel
Wir wollten Korallentiere anschauen.
Měli jsme jít na korálový zvířata.
   Korpustyp: Untertitel
Niemand wird dich anschauen.
Nikdo se po tobě ani neohlídne.
   Korpustyp: Untertitel
Lass dich mal anschauen!
Co se na to kouknout!?
   Korpustyp: Untertitel
Anschauen, nicht anfassen.
Podívejte se. Nedotýkej se.
   Korpustyp: Untertitel
Gehen wir Wrestling anschauen.
Jdem se mrknout na wrestling.
   Korpustyp: Untertitel
Aber lass dich anschauen!
- A budeš jí říkat princezno.
   Korpustyp: Untertitel
Nick, lass dich anschauen.
Podívejme se na tebe.
   Korpustyp: Untertitel
Nicht meine Babyfotos anschauen!
Nedívej se na mé fotky z dětství!
   Korpustyp: Untertitel
- Lass mich dich anschauen!
- Je mi zima.
   Korpustyp: Untertitel
Niemand darf mich anschauen.
Nedívej se na mě!
   Korpustyp: Untertitel
Darf ich es anschauen?
Ukážeš mi ho teď?
   Korpustyp: Untertitel
Lassen Sie sich anschauen.
Podívejme se na tebe.
   Korpustyp: Untertitel
- sich das mal anschauen lassen.
- lidi z laborky.
   Korpustyp: Untertitel
Lass uns sein Haus anschauen.
Tak jdeme k němu do doupěte.
   Korpustyp: Untertitel
Willst du dir Basketball anschauen?
Nechceš jít na basket?
   Korpustyp: Untertitel
- Du musst meinen Arm anschauen.
- Musíš mi zkontrolovat ruku.
   Korpustyp: Untertitel
Den süßen, neuen Lehrer anschauen.
Dojdu si pro učebnice a omrknu toho novýho učitele.
   Korpustyp: Untertitel
Würden Sie sie bitte anschauen!
Podívejte se na ni, prosím!
   Korpustyp: Untertitel
- Wir gehen die Stiere anschauen.
Jedeme na hon býků.
   Korpustyp: Untertitel
Ich will dich genau anschauen.
Ukaž se mi. Pomalu.
   Korpustyp: Untertitel
Er ist nur zum Anschauen.
Je jen na výstavu.
   Korpustyp: Untertitel
Frisco, Feuerwerk anschauen und so.
Frisco, nějaký dělobuchy a tak.
   Korpustyp: Untertitel
Oh, lass dich mal anschauen.
Hmmm, no vidíš.
   Korpustyp: Untertitel
- ihn mir noch mal anschauen?
Dal jsem ho strejdovi.
   Korpustyp: Untertitel
Schatz. Lass mich dich anschauen.
Drahoušku, pusť mě nahoru.
   Korpustyp: Untertitel
Mamas Liebling, lass dich anschauen!
Tommaso, ty můj chlapečku, pojď sem.
   Korpustyp: Untertitel
Wir werden uns das anschauen.
- Kouknu na to.
   Korpustyp: Untertitel
Ich muss Sie immerzu anschauen.
Nemůžu od vás odtrhnout oči.
   Korpustyp: Untertitel
Können wir uns das anschauen?
Můžeme si tohle pustit?
   Korpustyp: Untertitel
Könnten wir es zusammen anschauen?
Můžem se na to mrknout spolu?
   Korpustyp: Untertitel
Lass es uns nochmal anschauen.
Koukneme se na to znovu.
   Korpustyp: Untertitel
- Darf ich das Auto anschauen?
-Můžu se kouknout na to auto?
   Korpustyp: Untertitel
- Das Anschauen kostet einen Dollar.
- Dolar za kouknutí.
   Korpustyp: Untertitel
Die sind nur zum Anschauen.
To je něco, že?
   Korpustyp: Untertitel
Ich werde mir das anschauen.
Fajn, půjdu to prověřit.
   Korpustyp: Untertitel
Wer kommt mit, es anschauen?
Kdo to chce dojít zkontrolovat?
   Korpustyp: Untertitel
Er will, dass wir's anschauen.
Chce, abychom to viděli.
   Korpustyp: Untertitel
Warum soll ich Sie anschauen?
Proč se mám na tebe pořád čumět?
   Korpustyp: Untertitel
Also lass uns das anschauen.
Vraťme se k tomuhle.
   Korpustyp: Untertitel
Lass uns das mal anschauen.
Tak fajn, koukneme se na to.
   Korpustyp: Untertitel
Das musst du dir anschauen.
Tohle vás bude zajímat.
   Korpustyp: Untertitel
- Lass uns einen anderen anschauen.
- Podívejme se na další.
   Korpustyp: Untertitel
Möchten Sie es sich anschauen?
Mohu vám to ukázat?
   Korpustyp: Untertitel
Komm her, lass dich anschauen.
Pojď sem, ať si tě prohlídnu.
   Korpustyp: Untertitel
Okay, wir werden das anschauen.
Dobrá, koukneme na to.
   Korpustyp: Untertitel
- Warte, lass dich mal anschauen.
-Pockej, ukaž se.
   Korpustyp: Untertitel
Soll ich seinen Lebenslauf anschauen?
Co mám dělat, Jime?
   Korpustyp: Untertitel
Wen sollen wir uns anschauen?
Tak koho jste nám přivedla?
   Korpustyp: Untertitel
- Lass uns die Piazza anschauen.
- A vám hodně štěstí.
   Korpustyp: Untertitel
Ich denke, dies sollte man sich anschauen.
Myslím, že to je nutné prošetřit.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Könnten wir uns die axialen Bilder anschauen?
Můžeme přepnout na zobrazení axiálů?
   Korpustyp: Untertitel
Ok! Du kannst ihn mit uns anschauen.
Dobře, tak si vem kabát a můžeš jít s náma pozorovat ten roj.
   Korpustyp: Untertitel
Wir würden uns gerne das Städteverzeichnis anschauen.
Také bychom se rádi podívali do městských záznamů.
   Korpustyp: Untertitel
Konnen Sie auch nicht mich anschauen?
Dokonce se na mne ani nepodíváš?
   Korpustyp: Untertitel
Lass mich nochmal diese Schuhe anschauen.
Ukaž mi ještě ty boty.
   Korpustyp: Untertitel
- Vielleicht sollten wir Sie uns anschauen.
- Snad bychom tě měli vyšetřit.
   Korpustyp: Untertitel
Hier gibt's viele hübsche Dinge zum Anschauen.
Je tu kolem spousta pěknejch památek.
   Korpustyp: Untertitel
Wir wissen, was wir uns anschauen.
víme, na co koukáme.
   Korpustyp: Untertitel
Was sehen Sie, wenn Sie mich anschauen?
Co vidíte, když se na mě podíváte?
   Korpustyp: Untertitel
Jetzt kannst du es dir anschauen.
Můžeš si ho prostě pustit.
   Korpustyp: Untertitel
Ich sehe, wie Sie uns anschauen.
Vidím, jak se na nás díváte.
   Korpustyp: Untertitel
Wenn Sie sich mal das anschauen würden:
Můžete si to přečíst.
   Korpustyp: Untertitel
Ich will, dass Sie sie anschauen.
To je má pravá ruka.
   Korpustyp: Untertitel
Könnten Sie diese Karte mal anschauen?
Podívejte se na tuhle mapu.
   Korpustyp: Untertitel
Würdest du es beim Anschauen erkennen?
Poznal bys to, kdybys je viděl?
   Korpustyp: Untertitel
Ich werde Sie mir jetzt anschauen, ok?
Teď vás prohlédnu, ano?
   Korpustyp: Untertitel
Wann wirst du den anderen anschauen?
Tohle je revoluce ve tvém životě.
   Korpustyp: Untertitel
Lass uns den Nachtschatten anschauen, ja?
Co brácho, kdybychom se podívali na Nočního Běsa?
   Korpustyp: Untertitel
Lass uns den Kolibri anschauen, Alan.
Představ si takového kolibříka.
   Korpustyp: Untertitel
Also, was soll ich mir hier anschauen?
Na co vlastně čekáme?
   Korpustyp: Untertitel
Uh, ich werde es mir anschauen.
Uh, kouknu se na to.
   Korpustyp: Untertitel
- Schaut alle euren Partner an, wirklich anschauen.
- Všichni! Podívejte se na partnera, opravdu pozorně.
   Korpustyp: Untertitel
Ich würde mir lieber das Betamax anschauen.
Raději bych se díval na Betamaxku.
   Korpustyp: Untertitel
Das haben Sie nur durchs Anschauen herausgefunden?
Tohle všechno jste získal tím, že jste na mě koukal?
   Korpustyp: Untertitel
Ich muss mir euren Sensorregulator anschauen.
Na to potřebuji zkontrolovat váš senzorový modulátor.
   Korpustyp: Untertitel
Ich sah dich Lavon und Ruby anschauen.
Viděla jsem, jak se díváš na Lavona a Ruby.
   Korpustyp: Untertitel
Das Opfer auf einem Foto anschauen?
Upřeně na ni hleděl na fotce?
   Korpustyp: Untertitel
Ich muss mir Ihre Tasche anschauen.
Potřebuji nahlédnout do vaší kabelky.
   Korpustyp: Untertitel
Und dann es niemals wieder anschauen.
A pak se na něj nikdy nepodívám.
   Korpustyp: Untertitel
Kommst du morgen das Spiel anschauen?
Zastavíš se zítra, mrknem na zápas?
   Korpustyp: Untertitel
Vielleicht sollten Sie sich Silvas Date anschauen.
Možná bychom měli prověřit její rande.
   Korpustyp: Untertitel
Ihr könnt den Rest in Ruhe anschauen.
Zbytek si můžete prohlídnout sami.
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten es uns mal anschauen.
Můžem to tam jít omrknout.
   Korpustyp: Untertitel
Ich muss sie mir bald mal anschauen.
Musím ho srovnat co nejdřív.
   Korpustyp: Untertitel
Willst du dir einen Film anschauen?
Chceš zajít na film?
   Korpustyp: Untertitel
Ich musste dich heute Abend ständig anschauen.
Dnes jsem od tebe nemohl odtrhnout oči.
   Korpustyp: Untertitel
- Wir werden uns seine Wohnung anschauen.
- Jo, pozor na tenhle prostor.
   Korpustyp: Untertitel
Geht ihr euch unseren kleinen Charlie anschauen?
Vy dva teď půjdete na sesternu a podíváte se na malého Charlieho, že?
   Korpustyp: Untertitel
Sie sagen dauernd, ich soll Sie anschauen.
Pořád mi říkáte, abych se na vás díval!
   Korpustyp: Untertitel