linguatools-Logo
347 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[ADJ/ADV]
beliebter oblíbený 3

Verwendungsbeispiele

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


beliebtes oblíbeným 6 oblíbené 4
beliebt oblíbený 289 populární 264 oblíben 2 uráčí 1
beliebte oblíbená 8 oblíbené 8
sind beliebt jsou oblíbené 1
sich beliebt machen získávat si oblibu
beliebt sind jsou oblíbené 1
was ihm beliebt co chce 1

beliebt oblíbený
 

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Mexiko bietet außerordentliches Tourismuspotenzial, verfügt über großartige historische Kulturschätze und ist außerdem ein beliebtes Reiseziel vieler Europäer.
Mexiko nabízí mimořádné turistické možnosti, má pozoruhodné historické a kulturní bohatství a zároveň je oblíbeným cílem mnoha Evropanů.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Sie ist in Deutschland und ein paar anderen Ländern sehr beliebt.
Je velmi oblíbený v Německu a v některých dalších zemích.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Bei der Nutzung beliebter Dienste gibt es keine Option "Erfassen Sie meine Daten nicht".
Pokud chcete používat oblíbené služby, nemůžete si zvolit možnost "nesbírejte o mně údaje".
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Schließlich sind natürlich die Küsten auch sehr beliebte Tourismusziele. Wir arbeiten daran, ein nachhaltiges Tourismuskonzept für die Küsten zu entwickeln.
A naše pobřeží jsou samozřejmě také velmi oblíbenými turistickými letovisky a pracujeme na rozvoji koncepce udržitelného cestovního ruchu pro pobřežní pásma.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Diese Revolution hat in unserem Teil der Welt etwas Erstaunliches hervorgebracht: dass nämlich die Institutionen im Vergleich zu den Politikern immer beliebter werden.
Taková revoluce vede v naší části světa k úžasné věci: instituce se systematicky stávají oblíbenější než politické osobnosti.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Denn Gesellschaften mit beschränkter Haftung sind ein Beweis dafür, dass eine Gesellschaft auch ohne das notwendige Eigenkapital erfolgreich sein kann - sie sind die beliebteste Gesellschaftsform weltweit.
Společnosti s ručením omezeným prokazují to, že společnost může být úspěšná bez nutnosti akciového kapitálu - jsou nejoblíbenějším druhem společnosti ve světě.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Es wird oft gesagt, dass die Bürger unserer Mitgliedstaaten Europa nicht verstünden, und dass es, wenn sie dies täten, beliebter wäre.
Často se říká, že občané našich členských států Evropě nerozumí, a kdyby jí rozuměli, tak by byla oblíbenější.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Umgebaute Waffen sind jetzt eine billige, beliebte Wahl für Straftäter, und sie sind in ganz Europa, nicht nur im Vereinigten Königreich, ein zunehmendes Problem.
Zbraně uschopněné ke střelbě se staly levnou a oblíbenou volbou pachatelů trestných činů a jsou rostoucím problémem pro celou Evropu, nejen pro Spojené království.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Ich weiß, dass es in diesem Haus möglicherweise keine beliebte Ansicht ist, aber ich glaube wirklich, dass es in Großbritannien einen Volksentscheid über den Vertrag geben sollte.
V této sněmovně možná nebudu oblíbená, avšak zcela upřímně se domnívám, že ve Spojeném království by mělo proběhnout referendum ohledně Smlouvy.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Herr Präsident, ich weiß nicht, ob Sie sich an die beliebte Fernsehserie Life on Mars aus unserem Land erinnern können, in der es darum ging, dass die Hauptfigur, ein Polizist, in die frühen 1970er, wie es scheint, zurückversetzt wird.
Pane předsedající, nevím, zda si pamatujete na oblíbený televizní seriál "Život na Marsu", který u nás dávali a kde šlo o to, že hlavní postava, policista, je katapultován do minulosti, podle všeho na začátek 70. let minulého století.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte

100 weitere Verwendungsbeispiele mit beliebter

248 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Nun, wie es beliebt:
Nu, jak je libo;
   Korpustyp: Literatur
Er war nicht beliebt.
Netěšil se velké oblibě.
   Korpustyp: Untertitel
"Frech und beliebt".
- Niveu, pane.
   Korpustyp: Untertitel
Sie ist sehr beliebt.
- Je velice známá.
   Korpustyp: Untertitel
Es ist sehr beliebt.
- Řekl bych, že dost frčí.
   Korpustyp: Untertitel
Er war überall beliebt.
Všichni ho měli rádi.
   Korpustyp: Untertitel
- Beliebt etwas Tabak?
- Dal byste si trochu tabáku?
   Korpustyp: Untertitel
Er war so beliebt.
Všichni ho měli rádi.
   Korpustyp: Untertitel
Wie es Euch beliebt.
Takže jak se ti to nejlíp hodí.
   Korpustyp: Untertitel
Ja, wenn's beliebt.
Ano, je to v pořádku?
   Korpustyp: Untertitel
Wenn's Euch beliebt.
Když Vám to udělá radost.
   Korpustyp: Untertitel
Pistol, wenn es beliebt.
Mně všichni říkají Pistol, jasný.
   Korpustyp: Untertitel
Wer ist äußerst beliebt.
Která je velmi milována.
   Korpustyp: Untertitel
- Neal war unglaublich beliebt.
- Byl opravdu velice společenský.
   Korpustyp: Untertitel
- Wie es beliebt.
- Až jak se nám zalíbí.
   Korpustyp: Untertitel
Ja, bin sehr beliebt.
- Jo, mám známosti.
   Korpustyp: Untertitel
Es ist sehr beliebt.
- To já také.
   Korpustyp: Untertitel
Bin ich total beliebt.
/Lidé mě mají vážně rádi.
   Korpustyp: Untertitel
- Ich bin nicht beliebt.
- Jako, nejsem oblíbenej.
   Korpustyp: Untertitel
…ei seinen Studenten beliebt.
…milovaný svými studenty,
   Korpustyp: Untertitel
Sie sollen sitzen, wo's beliebt.
Ať si každý sedne, kam chce.
   Korpustyp: Untertitel
Kein Zweifel, ich bin beliebt.
Není pochyb, že jsem na vrcholu.
   Korpustyp: Untertitel
Es war einmal sehr beliebt.
To byla svého času velmi známá melodie.
   Korpustyp: Untertitel
Oder tun, wie Euch beliebt.
Skoro bych řekl, jak jste si vysloužil.
   Korpustyp: Untertitel
Wir müssen uns beliebt machen.
Měli bychom to tu rozjet.
   Korpustyp: Untertitel
Nun, Sie sind echt beliebt.
Nepřišlo mi, že by se sem těšil.
   Korpustyp: Untertitel
Will sich wohl beliebt machen.
Chce si udělat očko.
   Korpustyp: Untertitel
Wenn es Euch beliebt, Majestät.
Jestli to potěší Tvoji Výsost.
   Korpustyp: Untertitel
Dieser hier ist zu beliebt.
Tenhle se stal moc populárním.
   Korpustyp: Untertitel
Sie sind sicher sehr beliebt.
Jistě vás mají rádi.
   Korpustyp: Untertitel
Was bin ich doch beliebt!
Jak mě tu milujou!
   Korpustyp: Untertitel
Er zeichnet, was ihm beliebt.
Kreslí si, co ho těší.
   Korpustyp: Untertitel
Wenn's Euch beliebt, mein Herr.
Když Vás to potěší, pane.
   Korpustyp: Untertitel
Ist hier nicht besonders beliebt.
- Nemají to tu rádi.
   Korpustyp: Untertitel
Sie sind dort sehr beliebt.
Palác o vás smýšlí jen dobře.
   Korpustyp: Untertitel
Wie Ihnen beliebt, Mrs. Jelf.
Jsem ve Vašich rukou, paní Jelfová.
   Korpustyp: Untertitel
- Er war bei allen beliebt.
Všichni ho měli rádi.
   Korpustyp: Untertitel
Nikhils Partys waren sehr beliebt.
Nikhilovy večírky se staly velmi oblíbenými.
   Korpustyp: Untertitel
Versucht, mich beliebt zu machen.
Snažím se, aby mě lidi měli rádi.
   Korpustyp: Untertitel
- Er war nicht überall beliebt.
Všichni nebyli jeho fanoušci.
   Korpustyp: Untertitel
Wie es beliebt, Eure Hoheit.
Vaše potěšení, Vaše Výsosti.
   Korpustyp: Untertitel
Ich tue, was mir beliebt.
Já si udělám podle sebe.
   Korpustyp: Untertitel
George Bush macht sich beliebt.
Prezident Bush získal pozornost veřejnosti svými kousky.
   Korpustyp: Untertitel
Wenn es beliebt, Squire Pengallan!
Když dovolíte, sire!
   Korpustyp: Untertitel
Ganz wie es dir beliebt.
To by záleželo na tvém výběru.
   Korpustyp: Untertitel
- Sie wollen nur beliebt sein.
- Jenom lezeš do prdelí.
   Korpustyp: Untertitel
Ich bin ein beliebter Angeklagter.
Já jsem obžalovaný na roztrhání.
   Korpustyp: Untertitel
Puzzles sind hier sehr beliebt.
Pořád skládají puzzle.
   Korpustyp: Untertitel
Sie wird sehr beliebt sein.
Ty jsi z tý píčy zblbnul.
   Korpustyp: Untertitel
Sie sind sehr beliebt, Cecil.
Mají vás tady rádi, Cecile.
   Korpustyp: Untertitel
Chiu ist ein beliebter Name.
Chiu je velmi rozšířené jméno.
   Korpustyp: Untertitel
Wie es dir beliebt, Dominus.
Jak si přeješ, domine.
   Korpustyp: Untertitel
Wenn's also beliebt, verschwinden Sie.
Takže jestli vám to nevadí, zmizte.
   Korpustyp: Untertitel
Ja, die sind sehr beliebt.
- Začíná to být móda.
   Korpustyp: Untertitel
Telepathen sind hier nicht beliebt.
Telepaty zde nemají příliš v lásce.
   Korpustyp: Untertitel
Wie es Euer Gnaden beliebt.
Jak si Vaše milost přeje.
   Korpustyp: Untertitel
Wieso war er so beliebt?
Proč ho teda měli lidi tak rádi?
   Korpustyp: Untertitel
Er ist offenbar sehr beliebt.
Vypadá to, že lidem chutnají.
   Korpustyp: Untertitel
- Der will sich beliebt machen.
Ten člověk už neví, jak se mi vetřít do přízně.
   Korpustyp: Untertitel
Monarchien sind häufig bei den Minderheiten beliebt.
Monarchie mají často v oblibě menšiny.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Sie sind sehr beliebt dort, vermute ich.
-A vás si docela oblíbili, jak tuším?
   Korpustyp: Untertitel
Lebt nur, wie es euch beliebt.
Můžete žít jak chcete.
   Korpustyp: Untertitel
Sie waren so beliebt wie die Schlümpfe.
Prodávali je se šmoulama a mončičákama.
   Korpustyp: Untertitel
Darum ist sie vielleicht so beliebt.
To vysvětluje její oblíbenost.
   Korpustyp: Untertitel
Die Kunst, beliebt und einflussreich zu werden.
Přečti si Carnegieho, "Jak získávat přátelé a ovlyvňovat lidi".
   Korpustyp: Untertitel
Ihr könnt tun was euch beliebt.
Můžeš si dělat, co chceš.
   Korpustyp: Untertitel
Das war mal ein beliebter Handelsplatz.
Kapitáne, tohle místo bývalo hlavním obchodním uzlem.
   Korpustyp: Untertitel
Vor 10 Jahren war radioaktiver Abfall beliebt.
Před deseti lety jim jaderný odpad nevadil.
   Korpustyp: Untertitel
Wovon beliebt es Euch zu reden?
-Smrad?
   Korpustyp: Untertitel
Die sollen bei Ihnen äusserst beliebt sein.
Ano, asi máte pravdu.
   Korpustyp: Untertitel
Damit machen Sie sich bestimmt beliebt.
- Tím se jistě zalíbíte lidem.
   Korpustyp: Untertitel
Es ist hier ein beliebter Sport.
Tady to je velký sport.
   Korpustyp: Untertitel
Du weißt, wie man sich beliebt macht.
Víš, jak se zalíbit lidem, co?
   Korpustyp: Untertitel
Sehr beliebt bei den Bewohnern dieser Katakomben.
Obyvatelé těchto katakomb ji mají velice v oblibě.
   Korpustyp: Untertitel
Du wirst sehr beliebt sein im Gefängnis.
Myslím, že ve vězení si tě oblíbí.
   Korpustyp: Untertitel
Ich war noch nie so beliebt.
- Nikdy jsem nebyla tak žádaná.
   Korpustyp: Untertitel
Sie sind bestimmt sehr beliebt hier.
To vás musí všichni milovat.
   Korpustyp: Untertitel
Wir stehen euch zu Diensten, wann's beliebt.
Řekněte kdy, a přijdem hned a rádi.
   Korpustyp: Untertitel
Die wunderhübsche, beliebte Ann Bishop Millaney.
Ta naše krásná Anička je jeptiška.
   Korpustyp: Untertitel
Ein beliebtes Objekt für junge Paare.
Tohle je pěkné místo pro mladý pár.
   Korpustyp: Untertitel
Du warst so beliebt, Don Tommasino.
Byl jste tak milován, Done Tommasino.
   Korpustyp: Untertitel
Benutze mich wie es dir beliebt.
Použij mě, jako nástroj své vůle.
   Korpustyp: Untertitel
Sie ist beliebt, ich bin es nicht.
Všem se líbí, já nejsem.
   Korpustyp: Untertitel
Ihr Mädchen könnt machen, was euch beliebt.
Vy si holky můžete dělat, co vás těší.
   Korpustyp: Untertitel
Die sind so cool und beliebt.
Jsou tak super a oblíbení.
   Korpustyp: Untertitel
Diese Kerle sind beliebt. Wie Superstars.
Nemůžu se hádat, že?
   Korpustyp: Untertitel
Mr. Beliebt hat 13 verpasste Anrufe.
Pan Oblíbenej má 13 zmeškanejch hovorů.
   Korpustyp: Untertitel
Dieses Modell ist bei Cyborgs recht beliebt.
Tento typ mají v oblibě zejména kyborgové.
   Korpustyp: Untertitel
- Ich bin so beliebt wie Strychnin.
Má mě v oblibě asi jako pilulku utrejchu.
   Korpustyp: Untertitel
Dies auszusprechen ist nicht gerade beliebt.
Vím, že se to dobře neposlouchá.
   Korpustyp: Untertitel
Wow, ich habe etwas unglaublich Beliebtes erschaffen.
Páni, vytvořila jsem něco neuvěřitelně populárního.
   Korpustyp: Untertitel
Wahre Helden sind ja sehr beliebt!
-Je to hrdina, kterého milují davy.
   Korpustyp: Untertitel
Eine überaus beliebte Dienstleistung beim örtlichen Einzelhandel.
Své služby nabízeli s velkou chutí.
   Korpustyp: Untertitel
Das ist weil ich so beliebt bin.
To proto jsem milován.
   Korpustyp: Untertitel
Ich werde bei den Ladies immer beliebter.
Stal jsem se velmi populárním u žen.
   Korpustyp: Untertitel
Ich verbreite Information, wie es mir beliebt.
Rozšiřuju informace, když to považuju za vhodné.
   Korpustyp: Untertitel
Heute ist er beliebter als Boris Karloff.
Dodnes jeho reklamní předměty vydělaly podstatně víc, než reklamní předměty s Borisem Karloffem.
   Korpustyp: Untertitel
Nein, ganz wie es Ihnen beliebt.
Nikoliv, dělejte co je libo.
   Korpustyp: Untertitel
Kann man sich auch beliebt machen?
A ona existuje dobrá strana?
   Korpustyp: Untertitel
Ramirez war beim einfachen Volk sehr beliebt.
Ramirez věděl jak to udělat, aby byl milován.
   Korpustyp: Untertitel