linguatools-Logo
100 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[Weiteres]
Könnten Mohou
könnten by se mohly

100 weitere Verwendungsbeispiele mit könnten

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Wie könnten sie auch?
Vždyť jak by mohly?
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Wir könnten alles tun.
Mohli bychom vykonat všechny dobré věci.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Das könnten wir vermeiden.
Toto bychom mohli eliminovat.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Einerseits könnten wir sterben.
Na jednu stranu, mohli bychom umřít.
   Korpustyp: Untertitel
- Könnten Sie es testen?
- Můžete ho vyzkoušet?
   Korpustyp: Untertitel
- Wir könnten Geld verdienen.
- Mohli bychom něco vydělat.
   Korpustyp: Untertitel
Sie könnten wenigstens zurückrufen.
Aspoň jste mně mohl zavolat zpátky.
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten hilfreich sein.
Možná bychom vám mohli pomoci.
   Korpustyp: Untertitel
Könnten Sie es wiederholen?
Mohli byste mi ho přečíst?
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten jeden brauchen.
Možná budeme potřebovat všechny.
   Korpustyp: Untertitel
Könnten Sie mich mitnehmen?
Můžeš mě vzít sebou?
   Korpustyp: Untertitel
Aber wir könnten, Will.
- Ale můžeme, Wille!
   Korpustyp: Untertitel
Sie könnten mich verprügeln.
Mohl byste mě zbít.
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten sie trocknen.
Možná by šlo vysušit hlínu na stejnou barvu.
   Korpustyp: Untertitel
- Nein, wir könnten ausgehen.
Ne, můžeme jíst venku.
   Korpustyp: Untertitel
Sie könnten ihn töten.
Mohli by ho zranit.
   Korpustyp: Untertitel
Sie könnten uns verraten.
Možná před námi budou utíkat.
   Korpustyp: Untertitel
- Könnten Sie kurz reinkommen?
Mohl byste na chvíli za mnou?
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten Sie hinbringen.
Můžeme tě tam zavést.
   Korpustyp: Untertitel
Könnten wir kurz reden?
- Můžu na slovíčko?
   Korpustyp: Untertitel
Sie könnten uns ausräuchern.
Můžou nás odsud vykouřit.
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten hier sterben.
Mohli bychom tu umřít.
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten sie gebrauchen.
Mohli bychom je použít.
   Korpustyp: Untertitel
- Könnten Sie mir helfen?
- Můžeš mi pomoct?
   Korpustyp: Untertitel
Könnten wir mehr machen?
Nemůžeme ještě něco udělat?
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten nach Catalina.
Už jsi byl v Catalině?
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten Samen ausstreuen.
Mohli bysme něco zasít.
   Korpustyp: Untertitel
Könnten Sie mal herkommen?
Promiňte, můžete sem na chvíli jít?
   Korpustyp: Untertitel
- Wir könnten alles stehlen.
- Můžeme ukrást všechno.
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten ihn anrufen.
- Nemůžeme mu zavolat?
   Korpustyp: Untertitel
- Könnten Sie die reparieren?
Byl byste schopen ho vyléčit?
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten alle sterben.
My všichni bychom mohli umřít.
   Korpustyp: Untertitel
- Könnten wir uns hineinbegeben?
- Můžeme jít dovnitř?
   Korpustyp: Untertitel
Sie könnten mir helfen!
Také bys mi mohla pomoct!
   Korpustyp: Untertitel
Sie könnten auch verkaufen.
Sám byste mohl prodávat.
   Korpustyp: Untertitel
Sie könnten Karten verkaufen:
Mohl byste prodávat vstupenky na Promenádě.
   Korpustyp: Untertitel
Es könnten Drogen sein,
Dobře, my nevíme co způsobilo ty křeče.
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten das erklären?
Tak vysvětlit, říkáš?
   Korpustyp: Untertitel
Könnten Sie kurz anhalten?
- Můžete tady na chvilku zastavit?
   Korpustyp: Untertitel
- Wir könnten ins Kino.
- Mohli bychom jít do kina.
   Korpustyp: Untertitel
Ja, das könnten wir.
Jo, mohli bychom.
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten ebensogut winken.
Můžem stáhnout okýnko a zamávat.
   Korpustyp: Untertitel
- Sie könnten dich treffen.
- Můžou tě zasáhnout.
   Korpustyp: Untertitel
- Sie könnten Treibstoff haben.
- Třeba tam je nějaká nafta.
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten Sachen sehen.
Mohli bysme leccos vidět.
   Korpustyp: Untertitel
Könnten Sie hier warten?
Mohl byste tu počkat?
   Korpustyp: Untertitel
- Die könnten jedem gehören.
- Mohly by být kohokoliv.
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten sie dritteln.
Rozdělíme ho na třetiny.
   Korpustyp: Untertitel
- Was könnten sie unternehmen?
- Jaké opatření by podle tebe udělali?
   Korpustyp: Untertitel
- Vielleicht könnten Sie helfen.
Možná byste také mohla pomoci.
   Korpustyp: Untertitel
Die könnten alles ruinieren.
Tím by mohli všechno zničit.
   Korpustyp: Untertitel
- Wir könnten wassern.
- Můžeme nouzově přistát.
   Korpustyp: Untertitel
- Könnten wir doch beschießen?
- Proč ho neodstřelíme?
   Korpustyp: Untertitel
Könnten Sie die rausholen?
Mohl byste mi ho sebrat?
   Korpustyp: Untertitel
Könnten Sie mirwas pumpen?
Půjčíte mi nějaké peníze?
   Korpustyp: Untertitel
Könnten auch acht sein.
No, možná osm.
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten zusammen arbeiten.
Možná bychom mohli dělat spolu.
   Korpustyp: Untertitel
Könnten wir ihn sprengen?
Nemohli bychom ho rozbít?
   Korpustyp: Untertitel
- Könnten Sie mich mitnehmen?
- Vzal byste mě do nemocnice?
   Korpustyp: Untertitel
Könnten Sie kurz aufhören?
Mohla by jsi na chvíli přestat skákat?
   Korpustyp: Untertitel
Sie könnten es benutzen.
Určitě ti ho ráda půjčí.
   Korpustyp: Untertitel
Sie könnten uns beobachten.
Možná nás sledují.
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten erwischt werden.
Mohl by nás chytit.
   Korpustyp: Untertitel
- Wir könnten ihn anklagen.
- Můžeme ho obvinit.
   Korpustyp: Untertitel
Sie könnten mir vertrauen.
Mohli by mi věřit.
   Korpustyp: Untertitel
Sie könnten ihn rekrutieren.
Mohl bys ho naverbovat.
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten viel üben.
Měli bychom spoustu času na cvičení.
   Korpustyp: Untertitel
- Könnten Sie ihn erkennen?
- Jenom z dálky.
   Korpustyp: Untertitel
- Wir könnten es lokalisieren.
Měli bychom provést angio, abychom našli tu sraženinu.
   Korpustyp: Untertitel
Was wir schaffen könnten.
Co bychom mohli stvořit.
   Korpustyp: Untertitel
Sie könnten das gewinnen!
Tohle byste mohli vyhrát!
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten sie austricksen.
Poslali bychom na ně naše chlapy.
   Korpustyp: Untertitel
Sie könnten beides haben.
Hravě zvládnete obojí.
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten hier festsitzen.
Můžem tu zůstat navěky.
   Korpustyp: Untertitel
Sie könnten überfahren werden.
Mohlo vás taky něco přejet.
   Korpustyp: Untertitel
- Sie könnten überfahren werden.
- Mohlo vás něco přejet.
   Korpustyp: Untertitel
Sie könnten ihr glauben.
Mohli by jí uvěřit.
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten dich brauchen.
Mohli jsme tě využít.
   Korpustyp: Untertitel
- Sie könnten damit weitermachen.
Můžete v tom pokračovat.
   Korpustyp: Untertitel
- Wir könnten es behandeln.
- Mohli bychom tě léčit.
   Korpustyp: Untertitel
- Könnten Sie helfen?
- Můžete mi pomoct?
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten sie einfrieren.
Mohli bychom jí zmrazit.
   Korpustyp: Untertitel
Sie könnten dich überraschen.
Mohly by tě překvapit.
   Korpustyp: Untertitel
- Wir könnten tanzen gehen.
Na kterou diskotéku dnes večer jdeš?
   Korpustyp: Untertitel
Sie könnten kooperativer sein.
Moc mi tedy nepomáháte.
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten ihnen helfen.
Teď máme šanci jim pomoct.
   Korpustyp: Untertitel
"Wir könnten kaufen?"
"My" můžeme koupit?
   Korpustyp: Untertitel
- Sie könnten okay sein.
--Možná jsou v pořádku.
   Korpustyp: Untertitel
Aber Sie könnten übertreiben.
Ale mohl bys trochu přehnat.
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten dich brauchen.
Přivítali bysme tu trochu pomoci.
   Korpustyp: Untertitel
Was könnten wir nehmen?
Uvidíme, co vymyslíme.
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten eigentlich gehen.
Možná by jsme teď měli jít.
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten dir helfen.
Možná ti budeme moci pomoct.
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten Sie verhaften.
Mohli bychom vás zatknout.
   Korpustyp: Untertitel
Sie könnten mich herumführen.
Nemohl byste mě provést?
   Korpustyp: Untertitel
- Könnten Sie das erledigen?
- Vyřiďte tento předpis.
   Korpustyp: Untertitel
Nein, könnten wir nicht.
- Ne, nemůžeme.
   Korpustyp: Untertitel
Könnten wir bitte weitermachen?
Můžeme začít něco dělat?
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten sie sortieren.
Mohli bychom je srovnat.
   Korpustyp: Untertitel
Wir könnten ihn töten.
Mohli bychom ho zabít.
   Korpustyp: Untertitel