linguatools-Logo
378 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[ADJ/ADV]
oblíbený beliebt 289 beliebter 3

Verwendungsbeispiele

oblíbenýbeliebt
 

Tschechische Sätze

Deutsche Sätze

Mexiko nabízí mimořádné turistické možnosti, má pozoruhodné historické a kulturní bohatství a zároveň je oblíbeným cílem mnoha Evropanů.
Mexiko bietet außerordentliches Tourismuspotenzial, verfügt über großartige historische Kulturschätze und ist außerdem ein beliebtes Reiseziel vieler Europäer.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Je velmi oblíbený v Německu a v některých dalších zemích.
Sie ist in Deutschland und ein paar anderen Ländern sehr beliebt.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Pokud chcete používat oblíbené služby, nemůžete si zvolit možnost "nesbírejte o mně údaje".
Bei der Nutzung beliebter Dienste gibt es keine Option "Erfassen Sie meine Daten nicht".
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
A naše pobřeží jsou samozřejmě také velmi oblíbenými turistickými letovisky a pracujeme na rozvoji koncepce udržitelného cestovního ruchu pro pobřežní pásma.
Schließlich sind natürlich die Küsten auch sehr beliebte Tourismusziele. Wir arbeiten daran, ein nachhaltiges Tourismuskonzept für die Küsten zu entwickeln.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Taková revoluce vede v naší části světa k úžasné věci: instituce se systematicky stávají oblíbenější než politické osobnosti.
Diese Revolution hat in unserem Teil der Welt etwas Erstaunliches hervorgebracht: dass nämlich die Institutionen im Vergleich zu den Politikern immer beliebter werden.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Společnosti s ručením omezeným prokazují to, že společnost může být úspěšná bez nutnosti akciového kapitálu - jsou nejoblíbenějším druhem společnosti ve světě.
Denn Gesellschaften mit beschränkter Haftung sind ein Beweis dafür, dass eine Gesellschaft auch ohne das notwendige Eigenkapital erfolgreich sein kann - sie sind die beliebteste Gesellschaftsform weltweit.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Často se říká, že občané našich členských států Evropě nerozumí, a kdyby jí rozuměli, tak by byla oblíbenější.
Es wird oft gesagt, dass die Bürger unserer Mitgliedstaaten Europa nicht verstünden, und dass es, wenn sie dies täten, beliebter wäre.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Zbraně uschopněné ke střelbě se staly levnou a oblíbenou volbou pachatelů trestných činů a jsou rostoucím problémem pro celou Evropu, nejen pro Spojené království.
Umgebaute Waffen sind jetzt eine billige, beliebte Wahl für Straftäter, und sie sind in ganz Europa, nicht nur im Vereinigten Königreich, ein zunehmendes Problem.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
V této sněmovně možná nebudu oblíbená, avšak zcela upřímně se domnívám, že ve Spojeném království by mělo proběhnout referendum ohledně Smlouvy.
Ich weiß, dass es in diesem Haus möglicherweise keine beliebte Ansicht ist, aber ich glaube wirklich, dass es in Großbritannien einen Volksentscheid über den Vertrag geben sollte.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Pane předsedající, nevím, zda si pamatujete na oblíbený televizní seriál "Život na Marsu", který u nás dávali a kde šlo o to, že hlavní postava, policista, je katapultován do minulosti, podle všeho na začátek 70. let minulého století.
Herr Präsident, ich weiß nicht, ob Sie sich an die beliebte Fernsehserie Life on Mars aus unserem Land erinnern können, in der es darum ging, dass die Hauptfigur, ein Polizist, in die frühen 1970er, wie es scheint, zurückversetzt wird.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


oblíbený syn Lieblingssohn 8
oblíbený spisovatel Lieblingsschriftsteller 1
oblíbený film Lieblingsfilm 64
oblíbený předmět Lieblingsfach 7

100 weitere Verwendungsbeispiele mit oblíbený

279 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Tschechische Sätze

Deutsche Sätze

Můj oblíbený.
Körperpuder, mein Lieblingsduft.
   Korpustyp: Untertitel
- Ten je můj oblíbený.
- Das ist mein Lieblingsalbum.
   Korpustyp: Untertitel
- Oblíbený obraz mé matky.
- Das Lieblingsbild meiner Mutter.
   Korpustyp: Untertitel
Jsem u lidí oblíbený.
Leute finden mich attraktiv.
   Korpustyp: Untertitel
Byl můj oblíbený důvěrník.
- War einer meiner besonderen Lieblinge.
   Korpustyp: Untertitel
-oblíbený u lidí.
- gut angesehen in der Gesellschaft.
   Korpustyp: Untertitel
-To je moje oblíbený.
Ich liebe das schwarzweiße Baby.
   Korpustyp: Untertitel
Dostojevský byl její oblíbený.
Dostoyevsky war einer ihrer Favoriten.
   Korpustyp: Untertitel
Ten byl jeho oblíbený!
Das war sein Lieblingsschnuller!
   Korpustyp: Untertitel
- Máš tu oblíbený podnik?
- Willst du in ein bestimmtes Restaurant?
   Korpustyp: Untertitel
- Jste můj oblíbený tým.
- Ihr seid meine neue Lieblingstruppe.
   Korpustyp: Untertitel
Chceš slyšet můj oblíbený?
- Möchtest du meine Lieblingsgeschichte hören?
   Korpustyp: Untertitel
Můj oblíbený 14letý syn.
Mein 14-jähriger Lieblingssohn.
   Korpustyp: Untertitel
Musíš mít nějaký oblíbený.
Sie müssen doch einen haben.
   Korpustyp: Untertitel
To je můj oblíbený.
- Eins von meinen Lieblingsstücken.
   Korpustyp: Untertitel
Moje oblíbený jídlo.
Das ist mein Lieblingsessen!
   Korpustyp: Untertitel
- My máme oblíbený místo?
Wir haben einen alten Lieblingsplatz?
   Korpustyp: Untertitel
Měl jste nějaký oblíbený?
- Was hat Ihnen am besten gefallen?
   Korpustyp: Untertitel
Můj oblíbený čas.
Das ist meine Lieblingszeit.
   Korpustyp: Untertitel
- Rebarborový, kdysi tvůj oblíbený.
- Rhabarber, den mochtest immer.
   Korpustyp: Untertitel
Oblíbený vtip tvého otce.
Das war der Lieblingswitz deines Vaters.
   Korpustyp: Untertitel
Jsou to tvý oblíbený!
Die magst du doch so gern!
   Korpustyp: Untertitel
- Tady váš oblíbený autor.
- Hier ist Ihr Lieblingsautor.
   Korpustyp: Untertitel
Tenhle je můj oblíbený.
Das hier gefällt mir am besten.
   Korpustyp: Untertitel
- Moje oblíbený téma.
- Ist mein Lieblingsthema.
   Korpustyp: Untertitel
Ten náš oblíbený."
Wer wagt zu schreien?
   Korpustyp: Untertitel
To je můj oblíbený.
Oh, das ist mein Lieblingsfeuerwerk!
   Korpustyp: Untertitel
Taky je můj oblíbený.
Ich verehre ihn auch.
   Korpustyp: Untertitel
Jste můj oblíbený pár.
Ihr seid mein Lieblingspaar.
   Korpustyp: Untertitel
Ale není Mikeův oblíbený.
Das ist aber nicht Mikes Lieblingsessen.
   Korpustyp: Untertitel
Ne jsi tak oblíbený.
Du bist gar nicht so liebenswert.
   Korpustyp: Untertitel
Timmy, naše oblíbený období.
Oh Junge, Timmy! Unsere Lieblingszeit im ganzen Jahr.
   Korpustyp: Untertitel
Na moje oblíbený místo.
Das ist mein Lieblingsplatz.
   Korpustyp: Untertitel
Nejste tu moc oblíbený.
Ihre Anwesenheit hier wird für etwas Stirnrunzeln sorgen.
   Korpustyp: Untertitel
Můj oblíbený ve městě.
Das ist mein Lieblingsrestaurant in der Stadt.
   Korpustyp: Untertitel
Nedostali mý oblíbený děvče!
Sie kriegten mein Lieblingsmädchen nicht!
   Korpustyp: Untertitel
-To je můj oblíbený.
-Dafür bin ich ein Spezialist.
   Korpustyp: Untertitel
Můj oblíbený superhrdina. Odvolávač!
Mein Lieblinsgsuperheld - der Widerrufer!
   Korpustyp: Untertitel
Hej, jeho oblíbený výraz ....
Kennst du Onkel Phil?
   Korpustyp: Untertitel
- Je tvůj oblíbený, že?
- Es ist dein Lieblingsbild, nicht?
   Korpustyp: Untertitel
Je to můj oblíbený.
Das ist mein Lieblingshut.
   Korpustyp: Untertitel
-Tvůj oblíbený s brusinkou.
Dein Lieblingsdrink, Amaretto mit Cranberry.
   Korpustyp: Untertitel
Bič je můj oblíbený.
Mir gefiel die Peitsche.
   Korpustyp: Untertitel
Nebo přinejmenším můj oblíbený.
Oder zumindest meine Lieblingserfindung.
   Korpustyp: Untertitel
- Pečený Nebrey, můj oblíbený.
- Ein Nebreybraten, ein Genuß.
   Korpustyp: Untertitel
Běží váš oblíbený pořad.
- Los, ihre Lieblingssendung fängt an.
   Korpustyp: Untertitel
"Ahoj, můj oblíbený vetřelče.
"Hallo, mein Lieblingseindringling.
   Korpustyp: Untertitel
Šli na svůj oblíbený předmět.
Sie gingen in ihre Lieblingsklasse.
   Korpustyp: Untertitel
To je můj oblíbený duet.
Es ist mein Lieblingsduett.
   Korpustyp: Untertitel
Ano, je to můj oblíbený.
Oh ja, es ist auch eins meiner lieblingsbilder.
   Korpustyp: Untertitel
A Hamlet je můj oblíbený.
- Und Hamlet ist mein Lieblingsstück.
   Korpustyp: Untertitel
- Není to můj oblíbený herec.
- Nicht mein Lieblingsschauspieler.
   Korpustyp: Untertitel
Tady je můj oblíbený synovec.
Da ist ja mein Lieblingsneffe!
   Korpustyp: Untertitel
Velmi oblíbený u obyvatel města.
Er hat alle abgehängt in unseren Umfragen in Städten.
   Korpustyp: Untertitel
To je Erleův oblíbený trik.
Einer von Erles Lieblingstricks.
   Korpustyp: Untertitel
Je to tvůj oblíbený výraz.
Es ist dein Lieblingswort.
   Korpustyp: Untertitel
Můj oblíbený den v měsíci.
Ja, ihr Lieblingstag des Monats.
   Korpustyp: Untertitel
Schovala jsem vám váš oblíbený.
Ich hab dir dein Lieblingssandwich aufgehoben.
   Korpustyp: Untertitel
Jen jsem chtěl být oblíbený.
Ich wollte nur bekannt werden.
   Korpustyp: Untertitel
Jaký je tvuj oblíbený predmet?
Dafür bekamen wir viel Ärger.
   Korpustyp: Untertitel
Žádný druhý nebo třetí oblíbený.
Es gibt keinen Zweit-oder Drittliebsten.
   Korpustyp: Untertitel
Ten klub je velmi oblíbený.
Das Tanzlokal ist immer gut besucht.
   Korpustyp: Untertitel
Byl to jeho oblíbený plášť.
Das war sein Lieblingsregenmantel.
   Korpustyp: Untertitel
To je můj oblíbený žánr.
Ja, ist meine Lieblingsmusik.
   Korpustyp: Untertitel
Upeču ti tvoje oblíbený jídlo.
- ich koch dir dein Lieblingsgericht.
   Korpustyp: Untertitel
To je tvůj oblíbený syn?
Das ist dein Lieblingssohn?
   Korpustyp: Untertitel
Vyhledal sis můj oblíbený nápoj?
Sie haben mein Lieblingsgetränk herausgefunden?
   Korpustyp: Untertitel
Tohle býval můj oblíbený dárek.
Das war immer mein Lieblingsgeschenk.
   Korpustyp: Untertitel
- Bylo to moje oblíbený auto.
- Ich hab an dem Wagen gehangen.
   Korpustyp: Untertitel
-To bylo mý oblíbený číslo.
- Das war meine Lieblingsgeschichte.
   Korpustyp: Untertitel
Ne, mám svůj oblíbený koktejl.
Meine Cocktails gehen aufs Haus.
   Korpustyp: Untertitel
- Chcete slyšet můj oblíbený vtip?
willst du meinen Lieblingswitz hören?
   Korpustyp: Untertitel
To byl můj oblíbený plášť!
Das war mein Lieblingsumhang!
   Korpustyp: Untertitel
Chci nosit svoje oblíbený tričko!
Ich werde dieses T-Shirt immer tragen! Ich brauche es!
   Korpustyp: Untertitel
Kdo je váš oblíbený generál?
Wer ist Ihr Lieblingsgeneral aller Zeiten?
   Korpustyp: Untertitel
Jsem stále váš oblíbený předmět?
Bin ich denn immer noch Ihr Lieblingsobjekt?
   Korpustyp: Untertitel
Tohle je mý oblíbený místo.
Das ist mein Lieblingsplatz.
   Korpustyp: Untertitel
Jaký je její oblíbený klub?
Was ist ihr Lieblingsclub?
   Korpustyp: Untertitel
Tady je můj oblíbený pár!
Da ist ja mein Lieblingsehepaar!
   Korpustyp: Untertitel
Svého času byl neskutečně oblíbený.
Er war unfassbar berühmt zu seiner Zeit.
   Korpustyp: Untertitel
Dej mi můj oblíbený pokoj.
Gib mir mein Lieblingszimmer, Al!
   Korpustyp: Untertitel
To je můj oblíbený gauč!
Das ist meine Lieblingscouch!
   Korpustyp: Untertitel
Moje oblíbený auto si nevezmete.
Mein Lieblingsauto kriegt ihr nicht.
   Korpustyp: Untertitel
Zvrácený humor je tvůj oblíbený.
Kranker Humor liegt dir ja.
   Korpustyp: Untertitel
Ne, to je můj oblíbený.
Das ist mein Glücksbringer.
   Korpustyp: Untertitel
Byl to Baldurovo oblíbený song.
Das war Baldurs Lieblingssong.
   Korpustyp: Untertitel
- To je mý oblíbený sako.
- Das ist meine beste Jacke.
   Korpustyp: Untertitel
Dali vám váš oblíbený pokoj?
Habt ihr wieder die Eichelhütte gekriegt?
   Korpustyp: Untertitel
- Není tvůj oblíbený autor Rilke?
- War Rilke nicht dein Lieblingsdichter?
   Korpustyp: Untertitel
Kdo je tvůj oblíbený herec?
Wer ist dein Lieblingsschauspieler?
   Korpustyp: Untertitel
Tady je můj oblíbený režisér.
Ah, mein Lieblingsregisseur, warte doch mal!
   Korpustyp: Untertitel
její oblíbený pořad Vévodové Hazardu.
Ihre Lieblingsserie: The Dukes ofHazzard.
   Korpustyp: Untertitel
To je můj oblíbený věk.
Das war mein Lieblingsalter.
   Korpustyp: Untertitel
To je můj oblíbený prvek.
Das ist mein Lieblingselement.
   Korpustyp: Untertitel
Musíte mít svůj oblíbený prvek.
Sie müssen doch ein Lieblingselement haben.
   Korpustyp: Untertitel
Oblíbený steakhouse má ještě zavřeno.
Smith and Wollensky's öffnet erst um 11:30 Uhr.
   Korpustyp: Untertitel
Tohle je můj oblíbený náhrdelník.
Das ist meine Lieblingskette.
   Korpustyp: Untertitel
Tohle je moje oblíbený místo.
Das ist mein Lieblingsort.
   Korpustyp: Untertitel
Proust je můj oblíbený autor.
Proust ist mein Lieblingsautor.
   Korpustyp: Untertitel
Například můj oblíbený superhrdina Superman.
Zeichnerisch kein besonders guter Comic.
   Korpustyp: Untertitel