linguatools-Logo
873 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[ADJ/ADV]
příště nächstens 13 fernerhin
das nächste_mal

Verwendungsbeispiele

příště das nächste Mal
 

Tschechische Sätze

Deutsche Sätze

Tyhle gorily si uvědomí svou sílu zanedlouho a příště vám ukopnou hlavu.
Jetzt fühlen sich die Elche stark, und das nächste Mal schlägt man euch die Hörner ab.
   Korpustyp: Untertitel
Příště, až ho budeš mít na mušce, zkus neminout.
Wenn du das nächste Mal freies Schussfeld hast, schieß nicht daneben, ok?
   Korpustyp: Untertitel
Příště, když jsem ho viděl, poznal jsem, že ví, že jsem to byl já.
Als ich ihn das nächste Mal sah, stand ihm ins Gesicht geschrieben, dass er es wusste.
   Korpustyp: Untertitel
Možná by se k nám příště mohla připojit Catherine.
Vielleicht kann Catherine uns das nächste Mal begleiten.
   Korpustyp: Untertitel
- Asi budeme muset počkat do příště.
Ich fürchte, wir müssen auf das nächste Mal warten.
   Korpustyp: Untertitel
Příště můžeš něco provést někomu, kdo se nemůže uzdravit tak lehce.
Das nächste Mal, magst du vielleicht etwas jemanden antun, der sich nicht so einfach heilen kann.
   Korpustyp: Untertitel
Příště, až budeš chtít opít 17-ti letou holku, nedělej to tady.
Das nächste Mal, wenn du ne 17-Jährige abfüllst, tu es nicht hier.
   Korpustyp: Untertitel
Pokud se Sonya pokouší sejmout Travise, tak příště na to půjde s celou četou.
Wenn Sonya versucht, Travis auszuschalten, dann kommt sie das nächste Mal mit einem ganzen Platoon.
   Korpustyp: Untertitel
Příště, až půjdeš proti Travisovi, mi řekni, co by sis raději zabalila sebou, skvělou myšlenku nebo tohle?
Das nächste Mal, bevor du gegen Travis vorgehst, sagst du mir, was du lieber mitnimmst: eine großartige Idee oder dies hier.
   Korpustyp: Untertitel
Příště si udělej domácí úkoly.
Das nächste Mal machen Sie Ihre Hausaufgaben.
   Korpustyp: Untertitel

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


pokračování příště Fortsetzung folgt 1

100 weitere Verwendungsbeispiele mit příště

773 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Tschechische Sätze

Deutsche Sätze

-Příště.
- Geht nach nebenan.
   Korpustyp: Untertitel
- Jo, příště.
- Ja, bis später.
   Korpustyp: Untertitel
Někdy příště.
Wir kriegen das hin.
   Korpustyp: Untertitel
- Možná "příště".
Rawlings.
   Korpustyp: Untertitel
- Příště ho neztrať.
- Versuch das nicht mehr zu verlieren.
   Korpustyp: Untertitel
Ahoj chlapi, tak příště!
Jungs, ich muss los!
   Korpustyp: Untertitel
- Příště ho zlepším.
- Ich werde ihn bessern.
   Korpustyp: Untertitel
Tak co bude příště?
Und was passiert dann?
   Korpustyp: Untertitel
Ale příště tak neriskuj.
Aber riskier nicht mehr so viel.
   Korpustyp: Untertitel
Příště ti donesu koláčky.
Dann bringe ich dir Kekse mit.
   Korpustyp: Untertitel
Snad jo, jdeš příště.
Sie kommen als Nächster dran.
   Korpustyp: Untertitel
- Přines něco jídla příště
Bring uns Essen mit!
   Korpustyp: Untertitel
příště, miláčku!
Bis später, Schatz.
   Korpustyp: Untertitel
příště zastavíme, broučku.
- Sobald wir anhalten.
   Korpustyp: Untertitel
Můj Gus poletí příště.
Mein Gus startet als nächster.
   Korpustyp: Untertitel
Příště přineste nějaké jídlo.
Schön, dass ihr da seid.
   Korpustyp: Untertitel
Pokud nějaké příště bude.
Dazu muss er bleiben.
   Korpustyp: Untertitel
- Záloha na příště.
- Provision für neue Aufträge.
   Korpustyp: Untertitel
Příště mě poznáš líp.
Ich hab dich gewarnt!
   Korpustyp: Untertitel
- To nic, zaplatíte příště.
- Das ist doch nicht so schlimm.
   Korpustyp: Untertitel
Příště si tě podáme.
Das wirst du büßen.
   Korpustyp: Untertitel
- Uvidíme se příště, brácho.
- Wir sehen uns später, Bruder.
   Korpustyp: Untertitel
Příště to rozbiji kladivem!
Geburtstagsgeschenke kannst du vergessen.
   Korpustyp: Untertitel
Tak příště zůstaň doma.
Dann bleib doch zu Hause!
   Korpustyp: Untertitel
Příště to vyjde, jo?
Aber zumindest einmal könnte es gelingen.
   Korpustyp: Untertitel
- Jo, zeptáme se příště.
- Da hast du Recht.
   Korpustyp: Untertitel
- Až se příště potkáme.
Wenn wir uns begegnen.
   Korpustyp: Untertitel
Tak zas do příště.
Bis wir uns wiedersehen.
   Korpustyp: Untertitel
- Necháme to na příště.
Willst du keine Revanche?
   Korpustyp: Untertitel
Nashledanou příště, slečno Wintersová.
Bis bald, Ms. Winters.
   Korpustyp: Untertitel
Příště tě pošlu zpátky.
Sonst geht ihr zurück.
   Korpustyp: Untertitel
Příště mířím na uši.
Und jetzt dein Ohr.
   Korpustyp: Untertitel
- Dobře, tak příště!
Dann ein andermal.
   Korpustyp: Untertitel
Co bude příště, Bradavice?
Die ganze Welt steht vollkommen Kopf.
   Korpustyp: Untertitel
Příště budu řídit opatrněji.
Ich fahre ab jetzt vorsichtiger.
   Korpustyp: Untertitel
- Příště si vezměte chůvu.
- Die brauchen wohl ein Kindermädchen.
   Korpustyp: Untertitel
Příště nás varujte, Profesore.
Eine Warnung wäre nett gewesen, Professor.
   Korpustyp: Untertitel
- Jak to dopadne příště?
- Und was ist jetzt?
   Korpustyp: Untertitel
-Tak se příště neptej.
- Dann frag mich nicht.
   Korpustyp: Untertitel
Příště to bude lepší.
Ich werd mich bessern.
   Korpustyp: Untertitel
Příště to bude vážně.
Keine Sorge, Frank.
   Korpustyp: Untertitel
Příště ti rozbiju ksicht.
Ich polier dir die Fresse.
   Korpustyp: Untertitel
S čím přijdou příště?
Was wollten die denn?
   Korpustyp: Untertitel
Hergot, příště řídím já!
Verflixt. Lass mich ans Steuer.
   Korpustyp: Untertitel
- Někdy příště, o přestávce.
- Und nicht die Handbremse vergessen!
   Korpustyp: Untertitel
Příště to výjde, zlato.
Gib mir deinen Schlüssel.
   Korpustyp: Untertitel
Co je napadne příště?
Was die sich wohl noch ausdenken?
   Korpustyp: Untertitel
- Jestli bude nějaké příště!
-Ja, wenn es eins gibt!
   Korpustyp: Untertitel
- Vás si chytíme příště.
Wir kriegen euch ein andermal.
   Korpustyp: Untertitel
Bude to příště snažší?
Wird es irgendwann leichter?
   Korpustyp: Untertitel
PŘÍŠTĚ Tohle nesmíte sledovat.
Sie dürfen das nicht sehen.
   Korpustyp: Untertitel
Už nebude žádné příště.
Da wird es keinen anderen Zeitpunkt geben.
   Korpustyp: Untertitel
- Příště nebud' taková fňukna!
- Sei auch nicht so ein Klugscheisser!
   Korpustyp: Untertitel
Jo, příště zaklepej.
- Ja, dann klopf vorher an!
   Korpustyp: Untertitel
- Ale můžeme jít příště.
- Ich komme ein andermal darauf zurück.
   Korpustyp: Untertitel
Příště se mi vyhni.
Pass auf, du Zwerg!
   Korpustyp: Untertitel
Mladší a hloupější příště.
Einen jüngeren, dümmeren.
   Korpustyp: Untertitel
- Proč až příště?
- Wieso nicht heute?
   Korpustyp: Untertitel
Příště toho tolik nevysvětluj.
Warum erklären Sie soviel?
   Korpustyp: Untertitel
Pořád samý "příště".
Das sagst du immer.
   Korpustyp: Untertitel
Zaplatím příště, jo?
Ich bezahl dann später, ja?
   Korpustyp: Untertitel
Oh, dobře. Tak příště.
Macht nichts, dann ein andermal.
   Korpustyp: Untertitel
Příště to bude lepší.
Er zieht es so vor.
   Korpustyp: Untertitel
Příště to už neudělá.
Keine Ahnung, wieso er das tat.
   Korpustyp: Untertitel
Příště se gangy spojí.
Wir müssen künftig zusammenarbeiten.
   Korpustyp: Untertitel
Tak příště, Franku.
Bis später, Frank.
   Korpustyp: Untertitel
Příště o ní nemluvte.
Haltet Euch damit zurück!
   Korpustyp: Untertitel
Takže příště přijdete střechou?
Ohne meinen Befehl!
   Korpustyp: Untertitel
Příště dostaneš ty!
Irgendwann mach ich dich fertig.
   Korpustyp: Untertitel
Příště si vezmem tágo.
Zurück nehmen wir ein Taxi.
   Korpustyp: Untertitel
Víš co udělám příště?
Denn weißt du, was ich dann tun werde?
   Korpustyp: Untertitel
- Doklady mi doneste příště.
- Ihre Unterlagen reichen Sie nach.
   Korpustyp: Untertitel
Příště se nebudu obtěžovat.
- Was will er denn?
   Korpustyp: Untertitel
Příště si dáme pivo?
Wohin sind Sie von McGills aus gegangen?
   Korpustyp: Untertitel
Příště to ber zlehka.
Und du sei nicht so brutal.
   Korpustyp: Untertitel
Příště si vem klíče.
- Bringen Sie gefälligst den Schlüssel mit.
   Korpustyp: Untertitel
- Tak příště, milostpaní.
- Ein andermal, Mylady.
   Korpustyp: Untertitel
Snad to vyjde příště!
Grüßen Sie Frau Häuptling.
   Korpustyp: Untertitel
- Koho zastřelíš příště?
- Worauf schießt du?
   Korpustyp: Untertitel
Příště si hraj sám!
Du kannst alleine Krieg spielen.
   Korpustyp: Untertitel
-Dobře, možná příště.
- Vielleicht ein andermal.
   Korpustyp: Untertitel
Takže do příště nezapomeňte.
Also merkt euch Folgendes:
   Korpustyp: Untertitel
- Příště zveme my.
- Zum Wiedersehen laden wir euch ein.
   Korpustyp: Untertitel
Příště ať ověří zdroj.
Hättest du früher dran denken sollen.
   Korpustyp: Untertitel
-Bohužel. Příště se vynasnažím.
- Gut, dass er untergetaucht ist.
   Korpustyp: Untertitel
Příště se braň tvrději.
Du musst mich stärker abweisen.
   Korpustyp: Untertitel
Ne, myslím příště.
Nein, ich versuch'…
   Korpustyp: Untertitel
Příště ti to nesvolím.
Mich wickelst du nicht um den Finger.
   Korpustyp: Untertitel
- Příště se neobtěžuj.
- Lass das lieber.
   Korpustyp: Untertitel
Někdy příště, jo?
- Ein andermal, ok?
   Korpustyp: Untertitel
- Tak pro příště.
- Er schuldet dir noch was.
   Korpustyp: Untertitel
Ahoj příště. Ahoj!
Bis dann, macht's gut!
   Korpustyp: Untertitel
-Příště na Portobello Road.
- Morgen an der Portobello Road.
   Korpustyp: Untertitel
- Příště buď zodpovědnější.
Zeigen Sie morgen etwas mehr Verantwortung.
   Korpustyp: Untertitel
Příště ti to předvedu.
Ich gebe dir Gelegenheit für einen Kampf.
   Korpustyp: Untertitel
Tak někdy příště, Gordone.
Wir sehen uns, Gordon.
   Korpustyp: Untertitel
- Příště buď opatrnější.
Du solltest besser aufpassen.
   Korpustyp: Untertitel
Příště použijeme k hlasování papír!
Wir werden künftig Papier benutzen!
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Poselství tedy zní: "Pokračování příště".
Die Botschaft lautet also: Fortsetzung folgt.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Smím příště udělat lektvar já?
Kann ich von jetzt an die Zaubertränke machen?
   Korpustyp: Untertitel