linguatools-Logo
888 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[NOMEN]
Stadt město 15.913 městě 3.352 městem 489 městu 297

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

Stadt města 2.601 městský 375

Verwendungsbeispiele

Stadt město
 

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Die Städte sind in sechs Kategorien nach Tabelle 1 unterteilt:
Města jsou rozdělena do 6 skupin uvedených v tabulce 1:
   Korpustyp: EU
Das Grundstück liegt an der Nahtstelle von Stadt und Fluss .
Areál této tržnice leží přímo na rozhraní řeky a města .
   Korpustyp: Allgemein
Wie oben erwähnt, können die Mitgliedstaaten Verantwortung für städtische Entwicklung an die Städte delegieren.
Jak je uvedeno výše, mohou členské státy přenést odpovědnost za rozvoj měst na města.
   Korpustyp: EU
Seit 2003 wird aus großen europäischen Städten eine Reihe von Krankheitsausbrüchen bei homosexuellen Männern berichtet.
Od roku 2003 se ve velkých evropských městech objevila série případů choroby mezi homosexuálními muži.
   Korpustyp: Fachtext
Klimaschutz muss in den Städten umgesetzt werden, sonst bleiben alle unsere Verpflichtungen auf europäischer oder nationaler Ebene wertlos.
Ve městech musí být prováděna ochrana klimatu; jinak nemají naše sliby na evropské i vnitrostátní úrovni žádnou hodnotu.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Die Abnahme PM10-Konzentration ist ortsabhängig und ist in ländlichen Regionen größer als in Städten.
Toto snížení závisí na místě v Nizozemsku a bývá výraznější ve venkovských oblastech než ve městech.
   Korpustyp: EU
Verschiedene Städte auf regionaler Ebene haben sich ebenfalls beworben.
Některá města na regionální úrovni o to rovněž usilují.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Mindestens einmal im Leben sollten wir zur heiligen Stadt Mekka pilgern.
Aspoň jednou za život máme podniknout pouť do posvátného města Mekky.
   Korpustyp: Literatur
Ein Modernisierungsprogramm sieht den Abriss von 85 % der traditionellen alten Stadt Kashgar vor.
Až 85 % z tradičního starého města Kašgaru bylo modernizačním programem určeno na demolici.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Die Stadt Oslo wird für die Anwendung der EWR-Beihilfevorschriften also dem Staat gleichgestellt.
Pro účely pravidel EHP pro státní podporu je proto město Oslo rovnocenné státu.
   Korpustyp: EU

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


stadt~ městského
městský
městská
městských
diese Stadt toto město 134
neue Stadt nové město 6
Stadt Zagreb Záhřeb
meine Stadt moje město 54
Geschlossene Stadt Uzavřené město
Verbotene Stadt Zakázané město
Provinzunmittelbare Stadt Subprovinční město
zur Stadt k městu 13
Stadt X město X 2
eine offene Stadt otevřené město 1
unweit der Stadt nedaleko města 1
in der Stadt ve městě 2.096

100 weitere Verwendungsbeispiele mit stadt

790 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Stadt
Velkoměsto
   Korpustyp: Wikipedia
Mexiko-Stadt
Ciudad de México
   Korpustyp: Wikipedia
Kreisfreie Stadt
Městské okresy Čínské lidové republiky
   Korpustyp: Wikipedia
Guatemala-Stadt
Ciudad de Guatemala
   Korpustyp: Wikipedia
Stadt Brüssel
Brusel
   Korpustyp: Wikipedia
Ibiza-Stadt
Ibiza
   Korpustyp: Wikipedia
Stadt-Champignon
Pečárka opásaná
   Korpustyp: Wikipedia
Kuwait-Stadt
Kuvajt
   Korpustyp: Wikipedia
Römische Stadt
Kategorie:Starověká římská sídla
   Korpustyp: Wikipedia
Panama-Stadt
Ciudad de Panamá
   Korpustyp: Wikipedia
Mexiko-Stadt
Kategorie:Ciudad de México
   Korpustyp: Wikipedia
Bezirksfreie Stadt
Městská prefektura
   Korpustyp: Wikipedia
Danach zogen wir von Stadt zu Stadt.
Předtím, než jsem to zjistili, jsem cestovali z provincie do provincie.
   Korpustyp: Untertitel
U-Bahn Mexiko-Stadt
Metro v Ciudad de México
   Korpustyp: Wikipedia
Stadt San Marino
San Marino
   Korpustyp: Wikipedia
Kategorie:Stadtteil von Mexiko-Stadt
Administrativní dělení Ciudad de México
   Korpustyp: Wikipedia
Oblast Sofia-Stadt
Oblast Sofie
   Korpustyp: Wikipedia
Flughafen Mexiko-Stadt
Mezinárodní letiště Beníta Juáreze
   Korpustyp: Wikipedia
Stätte der Steinernen Stadt
Taškurgan
   Korpustyp: Wikipedia
… Postleitzahl und Stadt:
… PSČ a obec:
   Korpustyp: EU
In einer kleinen Stadt
Nezbytné věci
   Korpustyp: Wikipedia
Landtag der Stadt Triest
Terstský zemský sněm
   Korpustyp: Wikipedia
Das entlastet eine Stadt.
To jim pomůže odlehčit dopravu.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
- Die Stadt gehört uns!
- Štěstí je opět naše.
   Korpustyp: Untertitel
Die Stadt kommt schon.
- Ale řeka tu stále je.
   Korpustyp: Untertitel
Ist eine hübsche Stadt.
Je to tu hezké.
   Korpustyp: Untertitel
- Welche Stadt ist es?
- Co je tohle za ves?
   Korpustyp: Untertitel
Ja, in der Stadt.
Ne, není to hotel.
   Korpustyp: Untertitel
- Raus aus der Stadt.
- Zmizíme po anglicku.
   Korpustyp: Untertitel
Leute verlassen die Stadt?
Proč se lidé stěhovali?
   Korpustyp: Untertitel
Ich verlasse die Stadt.
I já ti musím něco říct.
   Korpustyp: Untertitel
Geburtsort (Stadt und Land),
místo narození (místo a země),
   Korpustyp: EU
In der Stadt vielleicht.
Ve městách, možná.
   Korpustyp: Untertitel
- Die ganze Stadt?
Nad celým Los Angeles?
   Korpustyp: Untertitel
Magst du die Stadt?
Na něco jsem se tě ptal.
   Korpustyp: Untertitel
Diese Stadt ist genial.
Tam je to skvělý.
   Korpustyp: Untertitel
Verschwinde aus unserer Stadt.
Vypadni z naší vesnice.
   Korpustyp: Untertitel
Verschwindet aus meiner Stadt.
Jděte mi z očí!
   Korpustyp: Untertitel
- Diese Stadt auch nicht.
- Je to tu divný.
   Korpustyp: Untertitel
- In der Stadt?
- Někde v centru?
   Korpustyp: Untertitel
Du kennst diese Stadt.
Vždyť to tu znáš.
   Korpustyp: Untertitel
Nicht die Stadt verlassen!
-Bobe, odveď ho.
   Korpustyp: Untertitel
Die Stadt verändert sich.
To místo se mění.
   Korpustyp: Untertitel
Verlassen wir die Stadt.
To je plán nahovno!
   Korpustyp: Untertitel
- Verlassen Sie die Stadt?
- Vyrážíš na výlet?
   Korpustyp: Untertitel
Ich sagte der Stadt:
Řekl jsem na radnici:
   Korpustyp: Untertitel
Die Stadt ist versichert.
Sami jste se pojistili.
   Korpustyp: Untertitel
Das ist meine Stadt!
Kde je můj slunečník?
   Korpustyp: Untertitel
Zurück in die Stadt.
Přestěhujeme se zpátky do centra.
   Korpustyp: Untertitel
Sie gehören zur Stadt?
Vy pracujete u Městské?
   Korpustyp: Untertitel
Ich säubere die Stadt.
Já to tu vyčistím!
   Korpustyp: Untertitel
Autobombendrohung in der Stadt.
Výhružka bomby v autě v centru.
   Korpustyp: Untertitel
- Die Stadt braucht dich.
- Potřebujou tě tu.
   Korpustyp: Untertitel
Ich mag diese Stadt.
Mám to tu rád.
   Korpustyp: Untertitel
Es ist meine Stadt.
Toto je má rodina.
   Korpustyp: Untertitel
Die Stadt ist frei!
Na to jsem se nemohl spolehnout.
   Korpustyp: Untertitel
Die Stadt ist groß.
Jak bychom ho mohli najít?
   Korpustyp: Untertitel
Die Stadt ist groß.
Je to velký mìsto.
   Korpustyp: Untertitel
Ich liebe diese Stadt.
- Zbožňuju tohle místo.
   Korpustyp: Untertitel
- Kennen Sie die Stadt?
Vy to znáte, pane?
   Korpustyp: Untertitel
- Die Stadt wird angegriffen.
Vem si hodinku času.
   Korpustyp: Untertitel
Was macht die Stadt?
Co s tím mesto udelá?
   Korpustyp: Untertitel
Das ist meine Stadt.
- Tohle je můj dům.
   Korpustyp: Untertitel
- Das ist die Stadt.
- Tohle je to místo.
   Korpustyp: Untertitel
Bald werden wir von Stadt zu Stadt wachsen.
Začas se rozšíříme po všech městech.
   Korpustyp: Untertitel
Lokalbahn Polna-Stecken–Polna Stadt
Železniční trať Dobronín–Polná
   Korpustyp: Wikipedia
Die Stadt unter der Erde
Černé indie
   Korpustyp: Wikipedia
Gangstermethoden der Stadt demnächst offenbart!
Odhalíme gangsterovu moc nad městskými činiteli!
   Korpustyp: Untertitel
Das älteste Hochhaus der Stadt.
Nejstarší mrakodrap ve meste.
   Korpustyp: Untertitel
- Die Stadt wie sie ist?
- Takové, jaké je nyní?
   Korpustyp: Untertitel
Fahr ihn in die Stadt.
Vemte ho k nám.
   Korpustyp: Untertitel
Niemand spricht mit Stadt Inspektoren.
S mětskými úředníky se nikdo bavit nebude.
   Korpustyp: Untertitel
Wie ist die große Stadt?
Jak bylo ve velkoměstě?
   Korpustyp: Untertitel
In die Stadt, aber dalli!
A šlápněte na to!
   Korpustyp: Untertitel
Die ganze Stadt spricht davon.
A dnes se to chystají pěkně rozjet.
   Korpustyp: Untertitel
Er musste in die Stadt.
Musel jet do centra.
   Korpustyp: Untertitel
Die Stadt ist voller Lebewesen!
Tady je ale živo.
   Korpustyp: Untertitel
- Wir werden diese Stadt niedermachen.
- A teď to tady zplundrujeme.
   Korpustyp: Untertitel
- Diese Stadt ist ein Pulverfass.
- Tohle místo je sud prachu.
   Korpustyp: Untertitel
- Die ganze Stadt spricht davon!
Sakra, chlape, to je po celým měsně.
   Korpustyp: Untertitel
- und erobere so die Stadt.
- a získám tak voliče.
   Korpustyp: Untertitel
- Die ganze Stadt weiß es.
- To sem netahej, jak to víš?
   Korpustyp: Untertitel
Ich habe diese Stadt gemacht.
Udělal jsem to tu.
   Korpustyp: Untertitel
Sie verlassen also die Stadt.
Takže odjíždíš do Los Angeles.
   Korpustyp: Untertitel
2164 Raum-, Stadt- und Verkehrsplaner
2164 Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování
   Korpustyp: EU
Hat die Stadt etwa eine?
Mají tedy dřevěné zdi?
   Korpustyp: Untertitel
Eine wundervolle Stadt für Familien.
Je to skvělé místo pro rodinný život.
   Korpustyp: Untertitel
Er tobt in der Stadt.
- Chytil ho amok.
   Korpustyp: Untertitel
Nicht die Stadt, der Staat.
Někam severně od New Yorku.
   Korpustyp: Untertitel
L.A. ist keine fußgängerfreundliche Stadt.
Los Angeles není pro chodce zrovna dobré místo.
   Korpustyp: Untertitel
- Was hat die Stadt besonderes?
- Je to něco tak neobyčejného?
   Korpustyp: Untertitel
Das ist ja eine Stadt.
Ale už takhle máme velké zpoždění.
   Korpustyp: Untertitel
- In der Stadt, in Kiew.
- V měste, Kyjevě.
   Korpustyp: Untertitel
Der schlimmste Verbrecher der Stadt.
Každý zná našeho veřejného nepřítele číslo 1.
   Korpustyp: Untertitel
Simon. Was für eine Stadt!
Simone, to je hrozné místo!
   Korpustyp: Untertitel
Wir nehmen die Stadt auseinander.
- Nebo nahoru. - Tohle neudělám.
   Korpustyp: Untertitel
Lauter Wilde in dieser Stadt.
Banda buranů v tomhle zapadákově.
   Korpustyp: Untertitel
Intensivstation, Militärkrankenhaus von Mexiko-Stadt.
Na jednotce intenzivní péče ve vojenské nemocnici v Mexiku.
   Korpustyp: Untertitel
Ein Zugereister in der Stadt.
Máme tady někoho novýho.
   Korpustyp: Untertitel
Das ist auch ihre Stadt.
Taky je tu doma.
   Korpustyp: Untertitel