Sprachrichtung  

Wörterbuch Chatten mit Tschechen

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht unserer Online-Wörterbücher Deutsch-Tschechisch

Erste Worte (první slova)

hallo → ahoj, tschüß → ahoj, ja → jo (ano), nein → ne, guten Abend → dobrý večer, Gute Nacht → dobrou noc.

Kennenlernen (seznámení)

Ich heiße Helmut → Jmenuji se Helmut. Wie heißt du? → Jak se jmenuješ?
Wie gehts? → Jak se máš? Gut → dobře. Mir geht's gut → Je mi dobře.
Ich bin 30 → Je mi 30. Wie alt bist du? → Kolik ti je? Wie alt Sind Sie? → Kolik Vám je?
Ich wohne in Deutschland → Bydlím v Německu. Ich lebe in Berlin. → Žiju (Žiji) v Berlíně. Wo wohnst du? → Kde bydlíš?

Tschechischkenntnisse (znalosti češtiny)

Ich lerne Tschechisch → Učím se česky. Ich kann (noch) nicht Tschechisch → (Ještě) česky neumím. Ich spreche kein Wort Tschechisch →Nemluvím česky ani slovo. Kannst du Deutsch? → Umíš německy? Sprichst du Deutsch? → Mluvíš německy? Kannst du Englisch? → Umíš anglicky? Ein Bisschen → Trochu.

Weitere Phrasen (další fráze)

Bist du morgen wieder da? → Jseš tu zítra zase? Wann bist du wieder im Chat? → Kdy jsi opět v chatu? Hast du Kinder? → Máš děti? Bist du verheiratet? (Frau fragen) → Jseš vdaná? Bist du verheiratet? (Mann fragen) → Jseš ženatý? Rauchst du? → Kouříš? Wann gehst du schlafen? (heute) → Kdy jdeš spát? Wann gehst du schlafen? (überhaupt) → Kdy chodíš spát? Wann stehst du auf? → Kdy vstáváš? Hast du einen Hund oder eine Katze? → Máš psa nebo kočku? Ja, ich habe. → Mám. Hast du ein Foto? → Máš fotku? Kannst du mir dein Foto schicken? → Mohl(a) bys mi poslat fotku? Wie lautet deine Email-Adresse? → Jakou máš emailovou adresu? Wie ist deine Handy-Nummer? → Jaké je tvé číslo mobilu? Wie ist deine Telefon-Nummer? → Jaké je tvé telefonní číslo? Wie ist das Wetter bei euch? → Jaké je u vás počasí? Es ist schön hier. → Je tady pěkne. Es ist nicht schön. → Není pěkně. Was bist du von Beruf? → Jaké máš povolání? Was studierst du? → Co studuješ? Ich mag dich. → Mám tě rád(a). Ich liebe dich. → Miluju tě. Du gefällst mir. → Líbíš se mi. Ich war schon in Tschechien. → Byl(a) jsem už v Česku. Ich war noch nie in Tschechien. → Nebyla jsem ještě nikdy v Česku. Warst du schon in Deutschland? → Byl(a) jsi už v Německu? Liebling → miláček. Schatz → poklad.Liebling! → miláčku! Schatz! → poklade!