Deutsch-Schwedisch-Wörterbuch

 
Schwedisch Deutsch
skum dunkel
skum düster
skum Schaum
skumplast Schaumstoff
skumma grädden av mjölken absahnen
skum krumm
skumma av degraissieren
skumma av absahnen
skumkrona Blume
skum faul
skumma av abschöpfen
skumpig holprig
skum Abschaum

Zufällige Übersetzungen
enhörning Einhorn
ymnig
reichlich
köpman
Händler
exklav Exklave


Impressum