Sprachrichtung  

Top-Anfragen Deutsch-Tschechisch

Hier listen wir diejenigen 1.200 Anfragen auf, die am meisten an das Kontext-Wörterbuch gerichtet werden. Nach weiteren Übersetzungen können Sie im Kontext-Wörterbuch selbst (Suchfeld oben) oder in deutsch-tschechischen Wortlisten suchen.

Suche: Strg + F

DeutschTschechisch
Abend večer
aber ale
Abkommendohoda
Abteilungodděleni
Abteilungoddíl
achtosm
Achtosma
Achtungpozor
Adresseadresa
After řiť
ahoiahoj
alkoholalkohol
alleinesám
alleinesama
Alles Gute!Všechno nejlepší!
Alles Gute zum Geburtstag! Všechno nejlepší k narozeninám!
alles klarvšechno jasné
allesvše
allevšechno
allevšichni
alsoteda
amdne
am Endena konci
am Freitag v pátek
am Samstagv sobotu
am v
anderejiné
andereostatní
andererjiný
andersjinak
Änderungzměna
an dich na tebe
an dich tobě
angekommendojel
Anliegenpřání
Anliegenprosba
Anmeldungpřihláška
an na
Anordnungustanovenim
ansonstenjinak
Anteilpodil
Antragžádost
Anzahlpočet
Apfeljablko
Arbeit macht frei práce osvobozuje
Arbeitpráce
Arschhajzl
Arsch!Kreténe!
Arschlochhajzl
Arschloch!Hajzle!
Arschprdel
Artdruh
auchtaké
auchtaky
auf der Rechnungna účtu
auf Deutschněmecky
auf na
Aufschriftnápis
Auftrag objednávka
Auftrag zakázka
auf wiedersehen nashledanou
Auf WiedersehenNa shledanou
Augenoči
augeoko
Augustsrpen
aus Deutschland z Německa
auseinandersetzenprobrat
Ausgabenúhrad
ausgezeichnetvýborný
außermimo
Ausverkaufvýprodej
aus z
ausz
aus ze
ausziehenvysléknout
Auszugvýpis
Autoauto
Babymimino
Bahnhofnádraží
baldbrzo
Bärmedvěd
Bastahotovo
Bauersedlák
Baumstrom
bavitamüsieren
Beglaubigungpotvrzení
beipři
beiu
Belastungzátež
belegtobsazeno
Berghora
BerlinBerlín
berücksichtigen brát na zřetel
Beschlussrozhodnutí
Beschlussusnesení
besonderszvláště
besserlepsi
Bestellungenobjednávky
Bestellungobjednávka
bestenejlepší
besuchennavštívit
Betragčástka
Bettpostel
Bewerbung žádost
BeziehungVztah
Bier pivo
Bilderobrázky
Bilder obrázy
Bildobraz
billiglevné
binjsem
Birnehruška
Bis bald! Zatím!
Bis dann! Zatím!
bis do
bis morgen do zítřka
bistjseš
bistjsi
bitte prosím
blasenfoukat
blasenkouřit
Blödmann!Blbče!
Blödmannblbec
Blumekytka
Blutkrev
Bodenpodlaha
böse zlá
böse zlý
brauchenpotřebovat
brauchepotřebuji
Brauereipivovar
Briefkastenschránka
bringenpřinést
Brotchléb
Brotchleba
Brückemost
Bruderbratr
Brust prsa
brutalbrutální
bruttohrubý
Buchkniha
Buchknížka
bumsenšukat
Bürgermeisterstarosta
Burghrad
Busbahnhofautobusové nádraží
Busenňadra
Buttermáslo
CDCD
CDcedéčko
ciaočau
ciaopa
Clubklub
damitaby
danke děkuji
Dankedík
Dankdík
Danke für die Karte Děkuji za pohlednici.
Danke für die Postkarte. Děkuji za pohlednici.
dannpotom
Da sehe ich schwarz To vidím černě.
Das ist geil!To je úžasné!
Das ist kein Problem! To není žádný problém!
das istto je
das ist to je
dassaby
dass že
dasto
dasto
Datumdatum
deine Hände tvoje ruce
deinetvoje
dein lieber tvůj milý
deintvůj
denkenmyslet
der Abschiedrozloučení
der ten
deutscheněmecká
Deutsche Sprache německý jazyk
DeutschlandNěmecko
Deutschněmčina
deutschněmecký
Dezembeprosinec
Dezemberprosince
dichtebe
dichttěsně
dichttěsný
die Bitte prosba
die Liebe láska
Dienstagúterý
Diensteslužby
die Rechnung bitte účet prosím
Dieselnafta
diesertento
diesestoto
diesetato
diesetyto
dieta
Dingvěc
dirti
dirtobě
dochpřece
doofblbé
dreitři
Dreitrojka
Du Arschloch!Ty hajzle!
Du bist dumm.Jsi hloupý.
du bistjseš
du bist jsi
Du bist sehr hübsch. Jsi moc krásná.
Du bist süß.Jseš sladká.
Du bist süß.Jseš sladký.
Du fehlst mir.Chybíš mi.
du hast máš
dumme kuh pitomá kráva
dummhloupá
dummhloupý
Dummkopfpitomec
durchführen provést
duty
duty
du ty
egaljedno
Eifersuchtžárlivost
ein Bierjedno pivo
einejedna
einenjednoho
einfachjednoduše
Eingangvstup
einjeden
Einkaufnákup
Einkaufnákupu
Einladungpozvánka
einsjedna
Einsjedna
Einstellungpostoj
Eishockeyspielerhokejový hráč
Ende Augustkoncem srpna
Endekonec
Engelanděl
Engelchenandělíček
Entschuldigung!promiň!
Entschuldigung!promiňte!
Entschuldige!Promiň!
Entschuldigen Sie!Promiňte!
Entschuldigt!Promiňte!
Entschuldigungprominutí
Erfolgúspěch
Erholungodpočinek
erinnernpřipomenout
Er ist in UrlaubJe na dovolené.
Er ist Tscheche Je čech.
erlaubtpovolen
Ermäßigungsleva
Erntesklizeň
erste první
erster první
erstes první
erst wenn
Ertrinkentopení
ertrinkentopit
ertrinkentopit se
es geht jde to
Es geht mir gut.Daří se mi dobře.
es geht ujde to
essenjíst
essenpapat
es to
etwaasi
etwasněco
Etwas Wasser bitte. Trochu vody prosím.
etwas Wassertrochu vody
euchvám
eventuelleventuálně
eventuellmožná
eventuellpřípadně
fahrejedu
Fahrradkolo
fährtjede
falschšpatně
Familierodina
Februarúnor
FebruarÚnor
feiernoslavit
feiernoslavovat
Ferienprázdniny
fertighotovo
fertighotový
Festoslava
festpevná
festpevně
festpevný
fickenšukat
Firmafirma
Förderungpodporování
Forderungpožadavek
Fotofotka
Fotofoto
Fotosfotky
fotzekunda
Fragedotaz
Fragenotázky
Frageotázka
Frauenarztgynekolog
Frauenärztingynekoložka
Frauenärztin ženská lékařka
Frauenarzt ženský lékař
Fraupaní
Frau žena
Freiheitsvoboda
Freiheitsvobodu
Freiluftkinoletnǐ kino
Freitagpátek
Freitag pátek
freivolná
freivolný
Freuderadost
Freundekamarádi
Freundepřátelé
Freundinkamarádka
Freundinpřítelkyně
Freundkamarád
freundlichlaskavý
Freundpřítel
Freundschaftkamarádství
Freundschaftpřátelství
fünfpět
Fünfpětka
für dich pro tebe
für immernavždy
für immernavždycky
fürpro
fürza
Gabelvidlička
ganzdocela
Gartenzahrada
Gärtnerzahradník
Gebietrajon
Gebietúzemí
geborennarozen
geborennarozena
geborennarozený
geborennarozená
Geburtsdatumdatum narození
Geburtsortmísto narození
Geburtstag den narození
Geburtstag narozeniny
geehrtervážený
Gefährtedruh
gefallenlíbit
gegeno
gehenjít
geht jde
geil nadržená
geilnadržený
gelang nichtnepodařilo
Geldpeníze
Geldprachy
gelungenpovedené
Genehmigungpovolení
gernrád
gernráda
gesamtdohromady
Geschäftsführerjednatel
Geschehnisseudálosti
Geschenkdárek
geschlafenspal
geschlafenspala
Geschlechtsverkehrpohlavní styk
Geschwindigkeitrychlost
Gesellschaftspolečnost
giftigjedovatý
Giftschlange jedovatý had
gleich hned
GmbHs.r.o
Goldzlato
größtenejvětší
Grunddůvod
Grundlagezáklad
Grüssepozdravy
Grüßepozdravy
Gürtelpásek
gutdobré
gut dobře
gut dobrý
gutedobré
guten Abend dobrý večer
Gute Nacht!Dobrou noc!
gute nacht dobrý večer
Guten Appetit! Dobrou chuť!
guten Morgen! Dobré ráno!
Guten Tag Dobrý den!
guter Appetit dobrá chuť
gutfajn
gut gelungendobře povedené
gut schlafendobře spát
gutschrift připsání k dobru
Haarevlasy
Haarvlas
Hab dich lieb.Mám tě rád.
habenmit
Halbpensionpolopenze
Halbschuhpolobotka
hallo ahoj
hallo schatz ahoj poklade
Hallo schöne Frau. Ahoj krásná paní.
Hallo, wie geht es dir?Ahoj, jak se máš?
Haltestellestanice
Halts Maul! Drž hubu!
Hammerkladívko
Hammerkladivo
Händeruce
Hast du heute abend Zeit? Máš dnes večer čas?
Hast du Zeit? Máš čas?
hastmáš
hat durchdachtpromyslel si
Hausdům
heftig silně
heiraten brát se
heiraten vdávat
heiraten ženit
heißt willkommen vítá
heizentopit
Heizungtopení
Herrpan
Herrpán
Herr!pane!
Herstellervýrobce
Herzinfarkt srdeční záchvat
Herzlich willkommen! (ich) Srdečně vítám!
Herzlich willkommen! (wir) Srdečně vítáme!
Herz srdce
heute dnes
Heute dnešek
heutedneska
heute dneska
Hexe čarodějnice
hi ahoj
hierzde
hiertady
High-speed Internet Vysokorychlostní internet
Hilfepomoc
hinazdar
hinterezadní
Hinternzadek
hinterza
Hinweis poznámka
Hinweisupozornění
Hochzeitsvatba
Hochzeitszeitungsvatební noviny
Hodenvarlata
Hodenvarle
hoffentlichsnad
Hoffnungnaděje
Holzdřevo
hörenposlouchat
hörenslyšet
hörsturznáhlá ztráta sluchu
Hotelhotel
hübschhezký
hübschkrásná
hübschkrásné
hübschkrásný
hübschpěkná
hübschpěkné
hübschpěkní
hübschpěkný
Hüftebok
Hundpes
Hundpes
Hungerhlad
Hure děvka
Hurekurva
Hurensohn kurvysyn
Hurensohn!Kurvysyne!
ich auch já taky
ich bestelle objednám
ich bestelle objednávám
ich binjá jsem
ich binjsem
ich bin nichtnejsem
Ich bin wieder bei dir Jsem už zase u tebe.
Ich brauche dich.Potřebuji tě.
Ich danke dir. Děkuji ti.
Ich denke an dich. Myslím na tebe.
ich denkemyslím
Ich dich auch. Já tě také.
Ich esse.Jím.
ich freue mich sehr.Moc mám radost.
Ich freue mich.Těším se.
Ich glaube nichts mehr. Už nic nevěřím.
Ich hab dich gern.Mám tě rád.
Ich hab dich lieb. Mám tě rád.
Ich hab dich lieb. Mám tě ráda.
Ich habe dich lieb. Mám tě rád.
Ich habe dich sehr lieb. Mám tě moc rád.
Ich habe frei.Mǎm volno.
Ich habe HungerMám hlad.
Ich habe keine Ahnung Nemám ponětí.
ich habe mich in dich verliebt. Zamiloval jsem se do tebe.
Ich hasse dich.Nenávidím tě.
Ich heiße Jmenuji se
Ich hoffe. Doufám.
Ich hoffeVěřím.
ich
Ich kann dich nicht ausstehen. Nesnáším tě.
ich kannmohu
Ich kann. Můžu.
ich kann nichtnemohu
ich kann nicht. Nemůžu.
Ich komme. Přijdu.
ich lebe.žiji
Ich lese gerade.Zrovna si čtu.
Ich liebe dich auch.Já tě taky miluji.
Ich liebe Dich.Já tě miluji.
ich liebe dich miluji tě
Ich liebe dich Miluji tě.
ich liebe euch. Miluji vás.
Ich liebe. Miluji.
Ich mag dich. Mám tě rád.
ich muss aufs Klo. Musím na záchod
Ich mussmusím
Ich schickeposílám
Ich schreibe. Píši.
Ich schreibe. Píšu.
ich spreche kein Tschechisch. Nemluvím česky.
ich spreche nichtnemluvím
ich suchehledám
ich trainiere.Trénuji.
Ich vermisse dich Stýská se mi po tobě.
Ich verstehe nicht.Nechápu.
Ich verstehe nicht.Nerozumím.
Ich weiß es nicht. Nevím to.
Ich weiß nicht. Nevím.
Ich weiß nicht wann.Nevím kdy.
Ich will auch.Já chci také.
ich will chci
Ich will dich. Chci tě.
Ich will es wissenChci to vědět.
Ich will mit dir schlafen.Chci s tebou spát.
Ich will Sex. Chci sex.
ich würdebych
Idiot Idiot
Idiot!Idiote!
ihr její
ihr ji
im Januar v lednu
immerpořád
immervěčně
im Novemberv listopadu
im Traumve snu
im v
im ve
in den Verkaufdo prodeje
In die Naturdo přírody
Inhaltobsah
in Hamburg v Hamburgu
in meinem Traum v mém snu
in meine Stadtdo mého města
in Prag v Praze
Interviewrozhovor
in v
inve
inza
irgendwie nějak
isst
ist je
ist nichtnení
italienischitalsky
ja ano
Jaano
Jägerlovec
Jahreléta
Jahreroky
Jahrrok
Jajo
Januarleden
jederkaždý
Juličervenec
jüngermladší
Jungskluci
Juničerven
Kabelkabel
Kaffeekáva
Kamerafotoaparát
Kaminkrb
Kammerkomora
Kammhřeben
kannmůže
Kannst du Deutsch? Umíš německy?
kannstmůžeš
kaputtrozbitý
Kartoffelbrambor
Kartoffelbrambora
Kartonkrabice
Kastaniekaštan
Katerkocour
Katerkocovina
Katzekočka
kaufenkoupit
keine Ahnungžádné ponětí
Kein Problem! žádný problém!
keinžádný
Kennzeichenznamení
Kieferčelist
Kinddítě
Kinderděti
Kleidšaty
kleinemalá
kleineremenší
kleinmalá
kleinmalé
kleinmalý
kleinmalý
Knotenuzel
Kolleginkolegyně
komischdivný
kommedojdu
kommenpřijít
könnenmoct
können můžete
Können Sie Deutsch? Umíte německy?
könnenumět
könnt můžete
Kontaktkontakt
Kopfhlava
kostenochutnat
kostenstát
Kostenvýdaje
kranknemocný
Krippejesle
Kundezákazník
kuschelnmazlit se
Küsschenpusinku
Küssehubičky
küssenlíbat
küssenpolíbit
Küssepolibky
Kuss polibek
lachensmát se
Ladenobchod
Lagerskladem
Lagerskladiště
Landzem
langdlouhá
langdlouhý
langedlouho
langsampomalá
langsampomalu
langsampomalý
langweilignudná
langweilignudný
lebenžít
Lebenživot
Leck mich am Arsch Polib mi prdel.
lediglichjen
Lehrerinučitelka
Lehreručitel
leiderbohužel
Leistungvýkon
Leitungvedení
lernen učit se
lesenčíst
liebe Fraumilá žena
liebe Grüße milé pozdravy
Liebe Grüße!Milé pozdravy!
liebe milá
liebenmilovat
Lieblingmiláček
Liebling! Miláčku!
liebmilý
liebste nejmilejší
liebsternejmilejší
Liefererdodavatel
Listeseznam
Lustchuť
lustig legrační
machen dělat
machen udělat
Mach es gut. Měj se dobře.
Machs gut.Měj se dobře.
Machtmoc
Mädchen dívka
Mädchen holka
Mahlzeitjídlo
manse
Mausmyš
Mehlmouka
meine moje
meine Stadtmoje město
mein leben můj život
mein Lieblingmůj miláček
Mein Liebling!Můj miláčku!
mein můj
mein Schatz můj poklade
meinsmoje
mein Sonnenscheinmůj sluneční svit
Melde dich! Ozvi se!
Meld dich! Ozvi se!
Mengemnožství
Messernůž
metallischkovový
Metallkov
mich berühren dotknout se mě
mich
michmne
Milchmléko
Milzslezina
Mindestens nejméně
mir auch mně taky
Mir geht es gut. Daří se mi dobře.
mirmi
mirmně
mit Abiturs maturitou
mit der Zeitčasem
mit dirs tebou
Mit freundlichen Grüssen Se srdečným pozdravem
Mit freundlichen Grüßen Se srdečným pozdravem
mit Gültigkeits platností
Mitleid soucit
mit Lust s chutí
mits
mit s
mit se
mittlerestřední
mlecna aus Milch
Möbelnábytek
möchtechtěla bych
möchtechtěl bych
möchtenchtít
monatlich zahlenplatit měsíčně
Monatměsíc
Mondměsíc
Montagpondělí
morgenzítra
Morgenzítra
Muschelmušle
Musikhudba
Musikmuzika
müssenmuset
mussmusí
Muttermamka
Mutter matka
nach obennahoru
nachpo
nach Prag do Prahy
Nachrichtenzprávy
Nachrichtzpráva
nächste Haltestelle příští zastávka
nächstepříští
nächste woche příští zastávka
nachtnoc
nacktbaden koupat se nahý
nacktnahá
nacktnahatá
nacktnahatý
nacktnahý
Na du? Tak co?
Namejméno
Nasenos
Naturpříroda
Neinne
nettmilá
nettpříjemná
neugierigzvědavý
neundevět
nicht malani
nicht ne
nichtsnic
niedlichroztomilá
niedlichroztomilý
nixnic
nochještě
nochještě
Novemberlistopad
Nummerčíslo
nunteď
nurjen
nurjenom
Nuttekurva
obennahoře
odernebo
offenotevřená
offenotevřený
Öffnungszeitenotevírací doba
ohnebez
ohnebeze
Ohrucho
okayokej
OKdobře
Oktober říjen
Oktoberříjna
onlineonline
Opaděda
Opferoběť
ÖsterreichRakousko
OstrauOstrava
Papatáta
Papatatínek
Parteistrana
Partypárty
Partyvečírek
Passwortheslo
Pausepřestávka
penispenis
per Einschreibendoporučeně
Personalpersonál
Personalwohnung byt pro personál
Personenosoby
persönlichosobně
Pimmelklacek
Platzmísto
Porzellanporcelán
Pozadeček
Pozadek
Prag im Frühling Praha na jaře
PragPraha
Preiscena
Pressetisk
Problem problém
Produktionprodukce
Produktvýrobku
Prosit! Na zdraví!
Prosit. Přípitek
Prost!Nazdraví!
pustenfoukat
Quarktvaroh
Quellezdroj
Rahmsmetana
Ratrada
Raucherkuřák
rauhrubý
Rechnungúčet
Rechnung účet
Rechtepráva
Rechtprávo
Regionoblast
Reisecesta
Richtersoudce
Roserůže
rotčervená
Rotčervená
rot červený
Rückenzáda
Ruhepokoj
Sachenvěci
Sachevěc
sagen říct
Sahnešlehačka
sahviděl
sahviděla
sahviděli
Samstagsobota
Sandsteinpískovec
Sauerkirschenvišně
saufenchlastat
Saufpartymejdan
Saunasauna
Sausvině
Schade! škoda!
schaffenzvládnout
scharfostrý
Schatz, ich liebe dich. Poklade, já tě miluji.
Schatz!Poklade!
Schatz poklad
Scheißehovno
schickenposlat
Schicksalosud
schickšik
Schlafe gut!Spi dobře!
schlafenspát
schlafenspinkat
Schlaf gut! Spi dobře!
Schlampecoura
Schlangehad
Schlauchboot nafukovací člun
schlauchytrá
schlauchytrý
schlechtskažený
schlechtšpatná
schlechtšpatné
schlechtšpatný
Schmetterlingmotýl
Schmiedkovář
schnellerrychleji
schnellerrychlý
schnellerychlá
schnellerychlá
schnell rychle
schnell rychlý
schöne Fraupěkná žena
schönehezká
Schönen Abend!Pěkný večer!
schönes Wetter krásné počasí
schönes Wochenendepěkný víkend
Schöne Träume!Pěkné sny!
Schönheitkrása
schönpěkné
schön pěkně
Schornsteinfegerkominík
Schrankskříň
Schraubešroub
schreibe mirnapiš mi
Schreibe mir!Napiš mi!
schreibe mirpiš mi
schreibenpsát
Schuh bota
Schuheboty
Schule škola
Schulungen školení
schwangertěhotná
Schwanzčurák
Schwanzocas
Schwarzčerná
schwarzčerné
schwarzčerní
schwarzčerný
Schweinprase
Schwestersestra
schwierig těžké
schwierig těžký
sechsšest
Sehen wir uns noch? Uvidíme se ještě?
sehr gut velmi dobře
sehr hodně
sehr moc
sehrvelmi
seidjste
sein být
seinjeho
Seitestrana
seltenmálokdy
Semmelhouska
Semmelžemle
sendenzaslat
Septemberzáří
sesselkřeslo
Sex sex
sexysexy
Sicherheitjistota
sich erinnernvzpomenout si
sich freuen auf těšit se na
siebencedit
siebensedm
Siebensedma
siebzehnsedmnáct
sie hat vorbereitetpřipravila
Sie ist dumm. Je hloupá.
sie ona
sie sagte řikala
Sie Vy
sindjsou
sindjste
singlesingl
sofortihned
solangezatím
soll
Sommerléto
Sonneslunce
Sonnesluníčko
sotak
Spasszábava
Spaßzábava
späterpozději
Speisekartejídelní lístek
Spielerhráč
Spielzeughračka
Sprachejazyk
Sprachejazyk
sprechenmluvit
Sprechen Sie Deutsch?Mluvíte německy?
Sprechen Sie Tschechisch?Mluvíte česky?
Sprichst Du Deutsch?Mluvíš německy?
Sprichst Du Tschechisch?Mluvíš česky?
Stadtměsto
Standesamtobčanský úřad
Standstav
Stationstanice
Steckdosezásuvka
Stellemísto
Stempelrazítko
Steuererklärung přiznání k dani
Stickstoffdusík
Storchčáp
Strandpláž
Straßesilnice
Strasseulice
Straßeulice
Strategiestrategie
streichelnhladit
streichelnpohladit
Stromproud
Strumpfhosepunčocháče
Stundenhodiny
suchenhledat
suchenvyhledat
SucheVyhledávání
supersuper
süße maussladká myš
süßsladká
süßsladké
süßsladký
Tagden
Tagdnu
Tagedny
Tankstellečerpací stanice
Tankstellepumpa
Taubeholub
Temperaturteplota
Tittenkozy
Todsmrt
Tod úmrtí
tollskvělá
tollskvělé
tollskvělý
tot mrtev
totmrtvý
tot mrtvý
tot mrtvý
Transporttransport
träumensnít
träumenzdát
Träum schön!Ať se ti zdá něco pěkného!
Traumsen
Treffen setkání
treffenpotkat
treffensetkat se
treffentrefit se
Treffpunktmísto setkáni
trinkenpít
trockensuchý
trunken vor Glückopojený štěstím
TschecheČech
Tschechien Česko
tschechischčesky
Tschechisch Čeština
tschüssahoj
tschüßahoj
U-Bahnmetro
übero
überraschtpřekvapen
Übersetzerpřekladatel
Übersetzerinpřekladatelka
überweisen převézt
Uhrhodin
Uhrhodiny
Umleitenpřesměřování
um X Uhrv X hodin
und a
Unkrautplevel
unnötigzbytečně
unsnám
unsnás
untendole
Unterkunftubytování
Unternehmenpodnik
unternehmenpodniknout
Unterschriftpodpis
unterwegscestou
Urlaub Dovolená
Vaginapochva
Vagina vagina
Vater otec
Vatertáta
Veranstaltungakce
verbesertzlepší
Verbindungspojení
Verbsloveso
verdammtzatraceně
Verfolgungpronásledovaní
vergessenzapomenout
vergessenzapomínat
verkaufenprodat
verkaufenprodávat
Verkaufprodej
verkauftprodaný
Verkehrdoprava
verliebt zamilovaná
verliebt zamilovaný
vermissenpostrádat
verstehenrozumět
versuchenpokoušet
versuchenpokusit
versuchenzkusit
Versuchepokusy
Versuchpokus
vertrauendůvěřovat
Verzeichnisseznam
Viele Grüße!Hodně pozdravů!
Vielen Dank! Mockrát děkuji!
Vielen Dank! Mockrát děkuju!
Viel Glück! Hodně štěstí!
vielhodně
vielmoc
vielleichtmožná
Viel Spass!Bav se dobře!
vier čtyři
vögelnsouložit
Vogelpták
von mirode mne
von od
vonode
Vornamekřestní jméno
vor před
Waldles
wann kdy
Wann?Kdy?
warenbyli
war byl
warbyla
war nichtnebylo
wartenčekat
warte počkej
Warum?Proč?
was co
Was denn?Co pak?
was fúr eine která
Was machst du? Co děláš?
Was machst du so? Co tak děláš?
Wasservoda
Wegcesta
weg pryč
Wein víno
weiterdál
welchekterá
wenigmálo
wenkoho
wennkdyby
wennkdyž
werdenbudou
werkdo
Werkstattopravna
wertvollhodnotný
Wichserčurák
wichtig důležité
widernaproti
Wie alt bist du?Kolik ti je?
Wie bitte? Jak prosím?
wiederopět
Wiedersehen Na viděnou
wiederzase
Wie geht es dir? Jak se máš?
Wie geht es dir? Jak se ti daří?
Wie gehts dir? Jak se máš?
Wie gehts? Jak se vede?
Wie heisst du? Jak se jmenuješ?
Wie heißt du? Jak se jmenuješ?
Wie? Jak?
wie jako
Wieviel?Kolik?
Wieviel kostet das?Kolik to stojí?
Willkommen! Vítáme Tě!
Willkommen! Vítáme Vás!
Willkommen! Vítám Tě!
Willkommen! Vítám Vás!
will nichtnechce
Willst du mit mir schlafen?Chceš se mnou spát?
Winterzima
wirdbude
wir entschuldigenomlouváme
wir haben máme
wirklichfakt
wirklichopravdu
wirmy
wir sindjsme
wir werdenbudeme
Wir werden sehenuvidíme
Wir werden Sie nie vergessen My Vás nikdy nezapomeneme.
Wochenende víkend
Woche týden
Wohin?Kam?
Wohnungbyt
wokde
Wo?Kde?
Wolf Vlk
wollenchtít
Wörterbuchslovník
Wo wohnen SieKde bydlíte?
wunderbarbáječné
zahlen bitte platit prosím
zahlenplatit
zahlenzaplatit
Zahnriemen ozubený řemen
zart jemný
zart něžný
závěttestament
Zebrazebra
zehndeset
Zehndesítka
Zeichenznak
Zeitčas
Zeltstan
Zigarettecigareta
Zigarettencigarety
Zimmer freivolný pokoj
Zimmerpokoj
ZuckerZucker
Zufluss přívodu
Zugvlak
zuk
zuke
zum Tagke dni
Zum Wohl!Na zdraví!
Zungejazyk
zurückgegeben vráceno
zwei dva
zweidvě